Start

Patrimonium
Goed Wonen

Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de gemeente Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.

 

Actueel bij Patrimonium

Huurdersonderzoek. Vanaf 14 juni 2017 worden steekproefsgewijs (oud)huurders van Patrimonium telefonisch benaderd door KWH, om mee te doen aan een huurdersonderzoek. KWH zal daarbij willekeurig (oud)huurders tot en met september 2017 telefonisch benaderen op werkdagen van 17.30 – 21.30 uur en op zaterdag van 10.00 – 15.00 uur. Lees verder