Start

Patrimonium
Goed Wonen

Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de gemeente Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.

 

Actueel bij Patrimonium

Woonlastenonderzoek. Om meer duidelijkheid te krijgen over de woonlasten van haar huurders en of die voor iedereen te betalen zijn, heeft Patrimonium in samenspraak met onze huurdersorganisatie, de GWHP, een onderzoek laten verrichten door bureau KAW naar de woonlasten van onze huurders. Graag informeren wij u over de uitkomst van het onderzoek. Lees verder