Start

Patrimonium
Goed Wonen

Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de gemeente Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.

 

Actueel bij Patrimonium

Patrimonium tekent afnameovereenkomst Warmtestad. De vier grote woningbouwcorporaties in de stad Groningen (Nijestee, Patrimonium, Lefier en De Huismeesters) hebben begin juni een afnameovereenkomst met WarmteStad ondertekend voor aansluiting op het Warmtenet Noordwest. Lees verder