Start

Patrimonium
Goed Wonen

Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de gemeente Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.

 

Actueel bij Patrimonium

Huurverhoging 2016. Patrimonium heeft met de huurdersorganisatie GWHP  (Gemeenschappelijke Werkgroep Huurdersverenigingen Patrimonium) afspraken gemaakt over de huurverhoging 2016. De GWHP heeft ingestemd met een huurverhoging van 1% per 1 juli 2016. Tegenover de huurverhoging staan een aantal compenserende factoren. Voor meer informatie: zie website van de GWHP. Lees verder