Skip Navigation Links
Huren
Bewonerszaken
Techn. Zaken
Nieuws
Algemeen

Bewonerszaken - Inschrijven

Woningaanvraagformulier
Als u een woning bij Patrimonium wilt huren, dient u zich bij ons te laten inschrijven. Wij hebben gegevens van u nodig om u een woning te kunnen aanbieden. Aan deze inschrijving zijn geen kosten verbonden.

Voor het inschrijven vragen wij u het woningaanvraagformulier te printen, in te vullen en per post te sturen naar (postzegel niet nodig):
Christelijke Woningstichting Patrimonium
Antwoordnummer 1075
9700 VC  Groningen.

Het formulier is ook verkrijgbaar op ons kantoor aan de Peizerweg 136 te Groningen. U kunt daarnaast telefonisch, tel. 050 52 999 99, of per e-mail een formulier opvragen. 

Leest u voordat u het formulier invult, de toelichting door. Deze treft u aan achter het formulier.
Een overzicht van ons woningbezit vindt u in het te downloaden boekje 'Op elk slot past een sleutel'.

Na uw inschrijving
U krijgt binnen 4 weken na het inleveren/toesturen van het formulier van ons een bewijs van inschrijving. Vervolgens gaan wij voor u op zoek naar een geschikte woning.

Woningtoewijzing
Hoe snel u een woning krijgt toegewezen, is o.a. afhankelijk van het opgebouwde puntenaantal bij WoningNet en het aantal huuropzeggingen dat bij ons binnenkomt.
De woningzoekende die in aanmerking komt voor een opgezegde woning, krijgt van ons hierover schriftelijk bericht. Wij geven dus geen overzicht van onze leegstaande woningen op internet.
Op vragen hoe het met uw woningaanvraag staat of hoe lang u nog moet wachten, kunnen we in de regel weinig concreets zeggen.

Sommige woningen zijn per direct beschikbaar voor senioren. Voor informatie over deze woningen kunt u terecht bij de rubriek Per direct te huur.

Inkomenstoets
Als gevolg van een Ministeriële Regeling geldt een toewijzingsnorm voor het verhuren van sociale huurwoningen. Deze norm houdt in dat de corporaties de vrijkomende woningen met een netto huur tot de huurtoeslaggrens van € 710,68 (= peildatum 1 januari 2015) alleen mogen toewijzen aan huishoudens met een (verzamel)huishoudinkomen van maximaal € 34.911,00 (= peildatum 1 januari 2015). Dit betekent dat wij als verhuurder het inkomen moeten toetsen en aan mensen die 'te veel' verdienen geen sociale huurwoning meer mogen verhuren.

Ook ingeschreven staan bij WoningNet
Het is van belang dat u ook staat ingeschreven bij WoningNet, www.woningnet.nl. Daar bouwt u punten op die wij gebruiken bij het toewijzen van de woningen. De kosten bedragen € 20,70 per jaar.

Urgentie
Urgentie kunt u aanvragen bij de Selectiecommissie, Postbus 7104, 9701 JC GRONINGEN. Van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar tussen 09.30 - 11.00 uur op nummer 050 3693699. Nadere informatie treft u ook aan op de website: www.sc-groningen.nl.