Huurdersonderzoek

Vanaf  14 juni 2017 worden steekproefsgewijs (oud)huurders van Patrimonium telefonisch benaderd door KWH, om mee te doen aan een huurdersonderzoek. KWH zal daarbij willekeurig (oud)huurders tot en met september 2017 telefonisch benaderen op werkdagen van 17.30 – 21.30 uur en op zaterdag van 10.00 – 15.00 uur. Dit onderzoek laten we uitvoeren om zo mee te kunnen doen aan de Aedes Benchmark voor het prestatieveld Huurdersoordeel.

Onderwerpen
De onderdelen van het huurdersonderzoek waar KWH de (oud) huurders over gaat benaderen, zijn:

  • Het zoeken naar en betrekken van een woning
  • De dienstverlening/ het klachtenonderhoud door Patrimonium
  • Het proces rond de huuropzegging.

Aedes benchmark
Aedes verzamelt gegevens van corporaties op diverse terreinen en publiceert jaarlijks (eind november) de resultaten. Corporaties gebruiken de Aedes-benchmark om hun corporatie te vergelijken met andere corporaties en te zien waar ze zich kunnen verbeteren. Ook wordt de benchmark gebruikt als basis voor het gesprek met de toezichthouders en belanghebbende partijen.

 


Vorige berichten