Klachtencommissie

Een klacht? Meld die eerst bij Patrimonium

Bent u niet tevreden zijn over het door Patrimonium gevoerde beleid of de uitvoering van de verleende diensten? Dan vragen wij dat in eerste instantie te melden bij de betreffende medewerkers, leidinggevende of bij de directeur van Patrimonium.

Komt u er niet uit met Patrimonium?

Is er een klacht waar u niet uitkomt met Patrimonium? Dan kunt u een beroep doen op de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit drie leden: één is voorgedragen door de huurdersorganisaties, één door de woningcorporaties en één is een door beide leden gekozen onafhankelijke voorzitter. U bereikt de klachtencommissie via:

Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen
Postbus 7104, 9701 JC Groningen.
Telefoon 050-3693698

Andere instanties die klachten behandelen

De Klachtencommissie behandelt niet alle klachten. Klachten over de hoogte van de huur, de huurtoeslag, of besluiten in het kader van de WVG (Wet Voorzieningen Gehandicapten) en over de afspraken die in het kader van de wijkvernieuwing zijn gemaakt, worden niet behandeld. Hiervoor zijn andere instanties. Ook kunt u niet bij de commissie terecht met klachten die al aan een rechter, huurcommissie of andere instelling zijn voorgelegd.