Overeenkomst beëindigen

Schriftelijk en ondertekend opzeggen

U dient de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Daarvoor kunt u eventueel het formulier Huuropzegging gebruiken. De opzegging moet ondertekend worden door de huurder en eventuele medehuurder(s) die tevens de huur opzegt, ook al is (zijn) de naam (namen) van de medehuurder(s) niet in de huurovereenkomst vermeld. Dus bij echtparen dienen beide partners de opzegging te ondertekenen.

Huuropzeggingsformulier

Opzegtermijn van minimaal een maand

De overeenkomst kunt u beëindigen op de 1e dag of de 16e dag van de kalendermaand met een opzegtermijn van tenminste één maand.

Opzeggen na overlijden

Wanneer een huurder is overleden, eindigt de huurovereenkomst wettelijk twee volle kalendermaanden na datum van overlijden. Maar de erfgenamen kunnen de huur ook eerder opzeggen. Hierbij geldt een minimale opzegtermijn van één maand. De overeenkomst kan worden beëindigd op de 1e of de 16e dag van de kalendermaand.

Hoe als erfgenamen de huur opzeggen?,
Hoe zeggen de erfgenamen de huur op? Schriftelijk, door het formulier huuropzegging bij overlijden in te vullen en op te sturen naar Patrimonium samen met de ‘akte van overlijden’ of een rouwkaart. We zullen u vervolgens de opzegging schriftelijk bevestigen. Heeft u vragen over de afhandeling van de huurovereenkomst? Bel dan onze afdeling verhuur- en bewonerszaken via 050 529 99 99.

Huuropzeggingsformulier bij overlijden

Nieuwe huurder aanbevelen kan niet

Het is niet mogelijk om nieuwe huurders bij een huuropzegging aan te bevelen omdat de leegkomende woningen worden aangeboden via WoningNet.

Moet u aangebrachte veranderingen verwijderen?

Heeft u als huurder in de woning veranderingen aangebracht met onze toestemming? Dan hoeft u deze veranderingen bij het verlaten van de woning niet weg te halen, tenzij bij het verlenen van de toestemming is afgesproken dat dit wel moet. Veranderingen die u heeft aangebracht zonder onze toestemming, moet u in principe verwijderen.

Hoe levert u de woning op?

U dient de woning geheel ontruimd en behoorlijk schoon op te leveren. Nadat u de sleutels op ons kantoor heeft ingeleverd, controleren wij de woning. Heeft u als ex-huurder na het beëindigen van de overeenkomst goederen in de woning achtergelaten? Dan zullen we die op uw kosten laten verwijderen als ze niet door de opvolgende huurder zijn overgenomen.

Algemene Voorwaarden zelfstandige woonruimte

Informatie over de algemene verplichtingen en aansprakelijkheid van verhuurder en huurder leest u in onze brochure Algemene Voorwaarden zelfstandige woonruimte

algemene-voorwaarden-zelfstandige-woonruimte