Woningruil

Als u van woning wilt ruilen, moet u zelf iemand vinden die met u van woning wil ruilen. Dat kan ook met iemand die een woning huurt bij een andere corporatie.

Voorwaarden voor woningruil

 • U woont minimaal één jaar in uw huidige woning.
 • Uw woning is door Patrimonium niet aangewezen voor de verkoop.
 • Alleen zelfstandige woonruimtes (geen kamers) van corporaties kunnen geruild worden.
 • U staat ingeschreven bij WoningNet. Dat geldt ook voor de kandidaat met wie u van woning wilt ruilen. De kandidaat dient tevens ingeschreven te staan bij Patrimonium.
  NB:De inschrijving van WoningNet vervalt bij akkoord van de woningruil.
 • Een verzoek tot ruilen waar meer dan twee woningen bij betrokken zijn, wordt niet in behandeling genomen.
 • Bij beide partijen is geen sprake van huurachterstand of andere achterstallige verplichtingen.
 • De kandidaat met wie u wilt ruilen, kan een positieve verhuurderverklaring overhandigen aan Patrimonium. Dus er is geen overlast en/of huurachterstand.
 • Uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 36.165,- (peildatum 1 januari 2017).
 • De kandidaat met wie u wilt ruilen, sluit een huurovereenkomst af voor minimaal een jaar. Daarna gaat de huurovereenkomst stilzwijgend over in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • De woning wordt in de huidige staat overgenomen, Patrimonium brengt geen verbeteringen aan.
 • U en de persoon met wie u wilt ruilen, wonen niet in een aangepaste woning.

Let op: huurprijs kan na ruil hoger worden!

Soms wordt de huurprijs van de woning hoger wanneer u de woning verlaat. De kandidaat waarmee u wilt ruilen, kan dus te maken krijgen met een hogere huurprijs dan die u betaalt. Vraag Patrimonium vooraf naar een eventuele huurprijsstijging en informeer de kandidaat waarmee u wilt ruilen daarover.

Hoe kan ik een verzoek tot woningruil indienen?

Wanneer uw ruilpartner aan bovenstaande voorwaarden voldoet, kunt u de woningruil aanvragen via het Formulier Woningruil. Zowel u als de ruilpartner moeten het formulier invullen.
formulier woningruil

Mee te leveren documenten door ruilpartner

Wij nemen het verzoek alleen in behandeling als onderstaande gegevens door uw ruilpartner bij ons zijn ingeleverd:

 • aanvraagformulier woningruil,
 • inkomensverklaring 2015 (telefonisch aan te vragen bij de belastingdienst: 0800 0543),
 • kopie geldig paspoort of ID-kaart,
 • inschrijfformulier Patrimonium,
 • positieve verhuurderverklaring.

Reactie binnen zes weken

Als wij alle gegevens hebben ontvangen, dan handelen wij uw aanvraag binnen zes weken af. Deze periode is onder meer afhankelijk van uw eigen medewerking en de medewerking van uw ruilpartner.

Wat doen we verder nog bij mogelijke woningruil?

Wij komen bij u langs om een opnamerapport van uw woning te maken. Bij deze inspectie kijken wij of er eventuele schade is en of er iets hersteld moet worden. Na deze inspectie bepalen we of de woningruil akkoord is en per wanneer de ruil plaats kan vinden.
Wanneer wij en de eventuele andere corporatie akkoord gaan, dan nodigen wij de nieuwe huurder uit om de huurovereenkomst te ondertekenen.

Sleuteloverdracht

De sleuteloverdracht en de eventuele overname van spullen dient u zelf met uw ruilpartner te regelen.