Inschrijven

U wilt een woning bij Patrimonium huren? Dan dient u zich wel bij ons te laten inschrijven. Wij hebben gegevens van u nodig om een woning voor u te zoeken en die te kunnen aanbieden. Deze inschrijving is gratis.

Hoe schrijft u zich in bij Patrimonium?

Print het woningaanvraagformulier, vul het in, scan het en email het naar info@patrimonium-groningen.nl
of stuur het (zonder postzegel) naar:
Christelijke Woningstichting Patrimonium
Antwoordnummer 1075
9700 VC  Groningen.

woningaanvraagformulier en toelichting 2016 (download)

Een advies: lees voordat u het formulier invult de toelichting even door. Deze treft u aan het eind van het formulier. De toelichting maakt een hoop duidelijk én het invullen eenvoudiger!

U kunt het formulier ook telefonisch 050 52 999 99 of per email opvragen of ophalen op ons kantoor aan de Peizerweg 136 in Groningen.

Wat gebeurt er na uw inschrijving?

U krijgt binnen 4 weken na het inleveren of toesturen van het woningaanvraagformulier van ons een bewijs van inschrijving thuisgestuurd. Daarna gaan wij voor u op zoek naar een geschikte woning binnen ons woningbezit.

Waar heeft Patrimonium woningen?

Wilt u weten waar wij in de stad woningen hebben? Kijk dan in het hieronder geplaatste, te downloaden boekje Op elk slot past een sleutel. Daarin vindt u een overzicht van ons woningbezit. Desgewenst kunt u ook een papieren versie toegestuurd krijgen, aan te vragen via info@patrimonium-groningen.nl

op-elk-slot-past-een-sleutel-2017-2018

Hoe snel krijgt u een woning toegewezen?

Voor de meeste sociale huurwoningen in Groningen bestaat een wachttijd. Dat geldt ook bij Patrimonium.
Hoe snel we u een woning toewijzen, is onder andere afhankelijk van het aantal huuropzeggingen dat bij ons binnenkomt en van het puntenaantal dat u bij WoningNet heeft opgebouwd. U moet dus wel bij WoningNet staan ingeschreven om punten te sparen!

Beschikbaarheid

Als u als woningzoekende in aanmerking komt voor een opgezegde woning, krijgt u van ons hierover schriftelijk bericht. Er staat dus geen overzicht van onze leegstaande woningen op onze website of op WoningNet.
Uiteraard wilt u graag weten hoe het met uw woningaanvraag staat of hoe lang u nog moet wachten. Helaas kunnen we daar meestal weinig concreets over zeggen.

Hoe schrijft u zich in bij WoningNet?

U schrijft zich in bij WoningNet via www.woningnet.nl. Als u ingeschreven staat bouwt u punten op. Die punten gebruiken wij bij het toewijzen van de woningen. Hoe meer punten u heeft, hoe eerder u een woning toegewezen krijgt.
Het inschrijfgeld voor een inschrijving bij WoningNet is per 1 april 2017 gewijzigd in € 20,65 per jaar.

Als u “te veel” verdient mogen we u geen sociale huurwoning verhuren

De overheid bepaalt via een inkomensnorm aan wie woningcorporaties wel of niet een sociale huurwoning mogen verhuren. Woningcorporaties mogen vrijkomende woningen met een netto huur tot de huurtoeslaggrens van € 710,68 (= peildatum 1 januari 2017) alleen toewijzen aan huishoudens met een (verzamel) huishoudinkomen van maximaal € 36.165,- (= peildatum 1 januari 2017). Gevolg: wij als verhuurder moeten het inkomen van toekomstige huurders toetsen. Aan mensen die ‘te veel’ verdienen mogen we dus geen sociale huurwoning meer verhuren.

Meer informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de belastingdienst bij Belastingdienst Toeslagen.

Urgentie: denkt u recht te hebben op voorrang?

Denkt u dat u door een noodsituatie eerder in aanmerking moet komen voor een woning? Anders gezegd: is er sprake van urgentie?
Dan kunt u urgentie aanvragen bij de Woonurgentie Groningen. Woonurgentie Groningen werkt in opdracht van de vijf Groninger corporaties en op basis van de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.
Woonurgentie Groningen is te bereiken via Postbus 447, 9700 AK GRONINGEN en van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar tussen 09.30 – 11.00 uur op nummer 050 305 20 90. Meer informatie vindt u op www.woonurgentiegroningen.nl. E-mailadres: info@woonurgentie.nl