Overzicht woningbezit

Waar vindt u woningen van Patrimonium?

Wilt u weten waar wij in de stad woningen hebben? Kijk dan in het te downloaden boekje ‘Op elk slot past een sleutel’. Dit boekje geeft een overzicht van ons woningbezit. Hiermee worden niet specifiek de momenteel beschikbare of leegstaande woningen mee bedoeld, maar meer het woningbezit zelf en de locaties die wij beheren.

op-elk-slot-past-een-sleutel-2017-2018

Voor een overzicht van woningen die specifiek geschikt zijn voor senioren, verwijzen wij u naar de Seniorengids.

Seniorengids

Vrije sector

Patrimonium heeft een paar woningen in de vrije sector: Siersteenlaan 418/1 – 418/22 en 422/1 – 422/22 (Palladiumflat)