Start

Patrimonium
Goed Wonen

Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de gemeente Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.

 

Actueel bij Patrimonium

Prestatieafspraken: uitvoeringsafspraken Groningen 2019. Dinsdag 4 december 2018 zijn de prestatieafspraken ‘Ongedeelde Stad Gedeelde Toekomst’ getekend. Deze afspraken worden elk jaar gemaakt in samenwerking tussen Gemeente Groningen, woningcorporaties en haar huurdersorganisaties. Het zijn afspraken voor vijf jaar, die elk jaar worden geactualiseerd. Het uitgangspunt is een ongedeelde stad die opgebouwd is uit gemeente en vitale wijken met voldoende duurzame […] Lees verder