Start

Patrimonium
Goed Wonen

Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de gemeente Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.

 

Actueel bij Patrimonium

Samenwerkingsovereenkomst HPPG.. Op woensdag 11 december heeft Patrimonium de samenwerkingsovereenkomst met de HPPG (Huurders Platform Patrimonium Groningen) ondertekend. De HPPG is als overkoepelende huurdersorganisatie de belangrijkste gesprekspartner namens de huurders van Patrimonium. Genoemde partijen vinden het belangrijk om gezamenlijk overleg te hebben over het beleid van Patrimonium. Daarom is er afgesproken om hierin samen op te trekken […] Lees verder