Start

Patrimonium
Goed Wonen

Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de gemeente Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.

 

Actueel bij Patrimonium

TCMG en woningcorporaties samen aan de slag met mijnbouwschade. Als eerste van de woningcorporaties in het aardbevingsgebied (C14-corporaties) tekende Auke de Vries, directeur-bestuurder van de Chr. Woningstichting Patrimonium, vandaag het convenant voor samenwerking rond schade-afhandeling met de TCMG. Doel van de afspraken is de hinder voor huurders zo klein mogelijk te maken en de voortvarendheid te vergroten. Komende tijd sluit TCMG ook samenwerkingsovereenkomsten met […] Lees verder