Start

Patrimonium
Goed Wonen

Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de gemeente Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.

Actueel bij Patrimonium

Aedes Benchmark. Jaarlijks vergelijkt onze brancheorganisatie Aedes de woningcorporaties met elkaar. Dit gebeurt om te kijken hoe ze presteren voor hun huurders én de samenleving. Aedes vergelijkt de woningcorporaties op vijf punten: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering, duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid. Een mooi compliment is dat dit jaar de beoordeling van de reparatieverzoeken van onze huurders […] Lees verder