Start

Patrimonium
Goed Wonen

Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de gemeente Groningen. U vindt onze 6700 woningen verspreid over de hele stad.

Actueel bij Patrimonium

Groningse woningcorporaties dragen bij aan ‘Nij begun’ voor Groningen. Het kabinet reageerde dinsdag 25 april 2023 op het onderzoeksrapport van de parlementaire enquête gaswinning ‘Groningers boven gas’ met een Nij begun. Als Groningse woningcorporaties willen wij vanuit onze brede volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid hier in de praktijk verder vorm aan geven. Vanaf half mei gaan de corporaties in het aardbevingsgebied, verenigd in Kr8, samen met het […] Lees verder