Meer ruimte voor gezinnen


In de gemeente Groningen moeten gezinnen het langst wachten op een geschikte huurwoning. Daar willen de Groningse woningcorporaties en de gemeente Groningen wat aan doen. Daarom voeren we vanaf 1 juli tijdelijk een wijziging door, om meer gezinswoningen beschikbaar te houden voor gezinnen. Tot het einde van dit jaar komen eenpersoonshuishoudens niet meer in aanmerking voor een huis met een minimum woonoppervlakte van 70 m2 en met 3 of meer slaapkamers. Dat kan zowel om een grondgebonden woning als om een appartement of bovenwoning gaan.

Deze maatregel geldt niet voor woningzoekenden met een wijkvernieuwingsurgentie en voor zwangere vrouwen vanaf vier maanden zwangerschap.


Een huis dat bij u past
De Groningse woningcorporaties hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in het bouwen en renoveren van woningen en appartementen, met 1 of 2 slaapkamers. We zien namelijk al enkele jaren een sterke toename van de groep eenpersoonshuishoudens.

Tijdelijke maatregel
Het komende half jaar gaan we bekijken welk effect de maatregel heeft op de doorstroming en de wachttijd onder gezinnen én eenpersoonshuishoudens. Als de maatregel niet het gewenste resultaat heeft, dan gaan we kijken naar andere oplossingen.

Heeft u vragen over deze wijzing? Dan kunt u terecht bij één van de Groningse woningcorporaties.

Let op! Vanaf 1 juli tot 31 december 2019 komen eenpersoonshuishoudens niet in aanmerking voor ruime gezinswoningen (vanaf 70 m2 en met 3 of meer slaapkamers).  Lees meer ..uitleg


Vorige berichten