Vacatures

Lid Huurders Platform Patrimonium Groningen
(4 – 8 uur per week)

Het Huurdersplatform Patrimonium Groningen is er voor alle huurders van Patrimonium. Zij is als overkoepelende huurdersorganisatie de belangrijkste gesprekspartner namens de huurders van Patrimonium. Genoemde partijen vinden het belangrijk om gezamenlijk overleg te hebben over het beleid van Patrimonium.  Daarom hebben zij afgesproken om hierin samen op te trekken en elkaars belang en doelen te versterken. De huidige huurdersverenigingen van Patrimonium ondersteunen dit. Er worden circa acht kandidaten gezocht voor het Huurders Platform Patrimonium Groningen om stadsbreed de huurders van Patrimonium te vertegenwoordigen.

Doel en inhoud van de functie
Het Huurdersplatform overlegt in het belang van de huurders zo’n tien keer per jaar met Patrimonium. Het huurdersplatform is de vaste gesprekspartner voor de gemeente en Patrimonium bij het maken van de gemeentelijke prestatieafspraken over duurzaamheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. Om dit goed te kunnen doen, gaan we voortdurend met huurders in gesprek om te horen wat er bij hen leeft. Het huurdersplatform werkt op basis  van een samenwerkingsovereenkomst met Patrimonium.

Als Huurdersplatform kijken we naar de huidige, actuele situatie en naar toekomstige ontwikkelingen. Daarom richten wij ons op:

 • voldoende betaalbare en beschikbare woningen
 • goede kwaliteit van de woningen en een goed onderhoudsbeleid
 • energiebesparende maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en verlaging van de woonlasten
 • een leefomgeving die schoon, heel en veilig is
 • beperking van woonlasten, ook als het gaat om gemeentelijke heffingen
 • transparante samenwerking.
 • Functie-eisen Je bent een goede huurder van een woning van Patrimonium (voorbeeldfunctie)

Functie eisen

 • Je bent een goede huurder van een woning van Patrimonium (voorbeeldfunctie)
 • Je hebt affiniteit met de taken van het Huurdersplatform
 • Je hebt de tijd om actief deel te nemen aan de activiteiten en het overleg van het Huurdersplatform, deze kunnen zowel overdag als in de avond plaatsvinden
 • Je voelt je betrokken bij het beleid en dienstverlening van Patrimonium, en bij het goed wonen in de gemeente Groningen
 • Je bekleedt geen andere functies die strijdig kunnen zijn met het belang van het Huurdersplatform
 • Je kunt digitaal werken
 • Je bent bereid om cursussen te volgen om je kennis te verbreden op het gebied van de volkshuisvesting en kunt wijkoverstijgend denken
 • Je bent een samenwerker

Aanstelling
Het betreft een vrijwilligersfunctie waar een vrijwilligersvergoeding van maximaal € 1700,- op jaarbasis voor geldt, conform de regels van de belastingdienst. Je moet een VOG kunnen overleggen.
De gemiddelde tijdsinvestering is 4 -8 uur per week.

Informatie
Voor vragen over deze vacature kun je contact opnemen met Hennie van Beek, adviseur Huurdersplatform Patrimonium, 06-20561965.

Belangstelling?
Is je belangstelling gewekt en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan je gegevens en motivatie voor 1 september 2019 aan hennievanbeekpoa@gmail.com.  De gesprekken vinden plaats vanaf 5 september 2019.

Christelijke Woningstichting Patrimonium is een eigenzinnige, nuchtere, actieve corporatie in de stad Groningen, die midden tussen haar huurders staat. Christelijke Woningstichting Patrimonium staat voor goed wonen. Al meer dan honderd jaar realiseren, beheren en verhuren we woningen in de stad Groningen. U vindt  de 6700 woningen van Patrimonium verspreid over de hele stad.