Aedes Benchmark

Jaarlijks vergelijkt onze brancheorganisatie Aedes de woningcorporaties met elkaar. Dit gebeurt om te kijken hoe ze presteren voor hun huurders én de samenleving. Aedes vergelijkt de woningcorporaties op vijf punten: huurdersoordeel, bedrijfslasten, onderhoud & verbetering, duurzaamheid en beschikbaarheid & betaalbaarheid. Een mooi compliment is dat dit jaar de beoordeling van de reparatieverzoeken van onze huurders is gestegen van een 7,5 naar een 8.0!. En hoe scoorde Patrimonium verder op deze punten?

Aedes Benchmark Christelijke Woningstichting Patrimonium 2020

Vorige berichten