Afspraken over sociale huurwoningen in Groningen

Ongeveer 1 op de 3 Groningers woont in een sociale huurwoning van een corporatie. De gemeente, woningcorporaties en huurdersorganisaties hebben prestatieafspraken gemaakt voor 2022 over de sociale huurwoningen in de gemeente Groningen. De prestatieafspraken zijn gebaseerd op de woonvisie. Bestuurder Bas Krajenbrink:  

“Met deze prestatieafspraken laten we als Patrimonium zien welke bijdrage wij willen leveren aan de woningmarkt. Er ligt een ambitieus pakket, maar dat is gelet op de huidige woningmarkt en ontwikkelingen ook nodig. Mooi ook dat we bij de totstandkoming van deze afspraken gezamenlijk met onze Huurdersorganisatie hebben opgetrokken.”

De prestatieafspraken spitsen zich toe op voldoende, betaalbare en duurzame woningen voor onze inwoners. We investeren daarbij volop in nieuwbouw én in de bestaande voorraad. De corporaties bouwen voldoende nieuwe woningen en verbeteren de bestaande woningen. Deze worden moderner en duurzamer.

Leefbaarheid
We investeren flink in de wijkaanpak, zodat het in alle wijken fijn wonen is. Er zijn afspraken gemaakt over leefbaarheid en een woonomgeving die schoon, heel en veilig is. Verder is er budget voor initiatieven van bewoners om de leefbaarheid in hun wijk te verbeteren.

Beschikbaarheid
Zorgen voor meer huurwoningen heeft prioriteit. Hier wordt dan ook hard aan gewerkt. We kijken naar het versnellen van de bouwproductie. Naast sociale huurwoningen worden er ook woningen in de middenhuur en flexwoningen toegevoegd. Wethouder van de Schaaf: ‘de gemeente zet zich in op het versneld zoeken naar geschikte locaties voor flexwoningen. Een flexwoning is een tijdelijke woning zowel voor de bewoners als voor de locatie. En is een antwoord op het toenemende tekort aan beschikbare en betaalbare woningen.’

Betaalbare huurwoningen
We vinden betaalbare huurwoningen heel belangrijk. Afgesproken is dat de huren bij de meeste corporaties enkel met inflatieniveau stijgen. Daarnaast worden de woningen energiezuiniger. Het verduurzamen van de huurwoningen draagt bij aan betaalbare woonlasten. Tot slot zijn er afspraken gemaakt over langer zelfstandig thuis wonen voor senioren, over schuldhulpverlening en over het aardgasvrij maken van woningen.

De prestatieafspraken zijn op 9 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen en Woonborg, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

De volledige prestatieafspraken zijn hier te lezen.


Bas Krajenbrink heeft namens Patrimonium de prestatieafspraken ondertekend.


Vorige berichten