Groningse woningcorporaties dragen bij aan ‘Nij begun’ voor Groningen

x5x1

Het kabinet reageerde dinsdag 25 april 2023 op het onderzoeksrapport van de parlementaire enquête gaswinning ‘Groningers boven gas’ met een Nij begun. Als Groningse woningcorporaties willen wij vanuit onze brede volkshuisvestelijke verantwoordelijkheid hier in de praktijk verder vorm aan geven.

Vanaf half mei gaan de corporaties in het aardbevingsgebied, verenigd in Kr8, samen met het Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (HPAG) de wijken in om met huurders door te praten over de onderwerpen die ook in ‘Nij Begun’ centraal staan: veilig wonen, gebiedsgerichte aanpak van de versterking, verduurzaming van de woningen en een goede woonomgeving. Hoe kijken onze huurders hiernaar? Welke kansen zien zij? Wat kunnen ze zelf doen? En waar hebben ze hulp bij nodig?

Schets woonplan
Die opbrengsten werken wij vervolgens met onze samenwerkingspartners in de regio uit in een langjarig, sociaal, duurzaam en veilig woonplan voor Groningen. De eerste schets van dit plan zijn eind maart gedeeld met staatssecretaris Vijlbrief, de ministeries van Economische Zaken en Klimaat en Binnenlandse zaken en Koninkrijksrelaties, gemeenten en de provincie. Na verdiepende gesprekken met huurders en samenwerkingspartners bieden de corporaties dit Kr8-woonplan aan staatssecretaris Vijlbrief en andere betrokken partners aan, zodat dit als bouwsteen gebruikt kan worden voor de economische en sociale agenda die het kabinet in ‘Nij begun’ voorstaat.

Groot aandeel in versterkingsopgave
Met ruim een derde van het aantal woningen in de versterkingsopgave in bezit, kunnen de corporaties een substantiële bijdrage leveren aan dit ‘Nij begun’ en zijn hierop aanspreekbaar. Vanuit het brede perspectief van het invullen van de ‘ereschuld’ rekenen zij hierbij op langjarig commitment van Rijk en regio.

Betrokken organisaties
De Kr8 bestaat uit Acantus, Groninger Huis, Goud Wonen, Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Lefier, Woonzorg Nederland. Zij worden hierbij ondersteund door Patrimonium, De Huismeesters, Nijestee, Woonborg en Wold & Waard. Samen vormen zij de G13. De aangesloten huurdersorganisaties bij Huurdersplatform Aardbevingen Groningen (de HPAG) zijn Huurdersraad Hoogezand-Sappemeer, Huurdersvereniging De Delthe, Huurdersorganisatie Uithuizen, Huurdersvereniging De Maren, Stichting Huurdersorganisatie Hogeland Eemsdelta Groningen, Stichting Bewonersraad Slochteren, Stichting Huurderskoepel Acantus, Landelijk huurdersplatform van Woonzorg Nederland en de Huurders Advies Groep Groninger Huis.


Jaarlijkse huuraanpassing 2023

x5x1
Patrimonium past jaarlijks op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Huurt u een woning bij ons? Dan krijgt u vóór 1 mei een brief. In deze brief staat uw nieuwe huurprijs per 1 juli. Indien u in aanmerking komt voor een huurverlaging ontvangt u hierover later bericht, uiterlijk half mei 2023.

Hoe bepaalt Patrimonium uw huurprijs?

De wettelijke toegestane huuraanpassing is volgens de nationale prestatieafspraken maximaal 3,1%.

Streefhuur

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders een juiste huurprijs betalen. Hierbij houden we rekening met de betaalbaarheid van de huur. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen, gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur passen we elk jaar aan.

Patrimonium kiest voor gedifferentieerde huuraanpassing?

Patrimonium past een gedifferentieerde huuraanpassing toe. Dit betekent dat huurders dit ver van de streefhuur afzitten meer huurverhoging krijgen dan huurders die die dicht bij de streefhuur zitten Dit is reeds vastgesteld in het huurbeleid 2023. Deze differentiatie geldt niet voor de vrije sector huurwoningen.

Bent u het niet eens met de voorgestelde huuraanpassing?

Dan kunt tot 1 juli 2023 een bezwaarschrift bij ons indienen per post of via huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl. Gebruik hiervoor het standaard bezwaarschrift-formulier op de website van de Huurcommissie https://www.huurcommissie.nl. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG)

De HPPG heeft een positief advies gegeven op de voorgestelde huuraanpassing. Ondanks de moeite die zij heeft met de huurverhoging voor een deel van de woningen.

Eenmalige huurverlaging en aanvragen eenmalige huurverlaging

Van de Belastingdienst hebben wij de adressen ontvangen waar een eenmalige huurverlaging van toepassing is. Wij checken deze gegevens en laten u voor half mei 2023 weten of u hiervoor in aanmerking komt. Ontvangt u hierover van ons geen bericht maar denkt u wel in aanmerking te komen voor een eenmalige huurverlaging, check dan onze website: https://www.patrimonium-groningen.nl/vragen-en-antwoorden-eenmalige-huurverlaging-2023.

Maatwerk huurbetaling

Lukt het u (tijdelijk) niet om de maandelijkse huur te betalen. Dan gaat Patrimonium graag samen met u op zoek naar een passende oplossing. Laat het ons weten via huurincasso@patrimonium-groningen.nl.

.

Vragen?

We denken graag met u mee. Heeft u vragen over de huuraanpassing? Dan kunt u contact met ons opnemen via huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl. Wij zullen uw vragen binnen vijf werkdagen beantwoorden.

Meer informatie vindt u op:

Huurcommissie
Eenmalige Huurverlaging Patrimonium

Een comfortabel huis en geld besparen: boek gratis een energiecoach

x5x1

Brrr, de kou blijft de komende weken nog niet weg. Weet u hoe u het zo comfortabel mogelijk maakt in huis en tegelijkertijd geld bespaart? De energiecoach komt gratis bij u langs om u daarbij te helpen. Samen kijken jullie naar mogelijkheden om energie (en dus geld) te besparen. U krijgt tips over simpele oplossingen, zoals ventileren, omgaan met de thermostaat, en het plaatsen van ledlampen, radiatorfolie, tochtbanden e.d. Naast advies kunt u ook energiebesparende producten krijgen, als u die nodig hebt. Denk aan tochtbanden, radiatorfolie, ledlampen of een waterbesparende douchekop. 

Boek nu snel een energiecoach via duurzaamgroningen.nl/energieadvies. Dat is helemaal gratis!


Kamers met Aandacht gezocht voor Groningse jongeren

x5x1

Op dinsdagavond 7 maart a.s. organiseert Kamers met Aandacht in samenwerking met gemeente Groningen een informatiebijeenkomst voor Groningers die overwegen een kamer te verhuren aan een kwetsbare jongere. Onder het genot van een hapje en drankje horen deelnemers meer over het leven van deze jongeren en wat een veilige woonplek voor hen betekent. Ook wordt er meer uitleg gegeven over de werkwijze van de stichting en wat erbij komt kijken wanneer je een kamer wil verhuren.

Verborgen dakloosheid onder jongeren
Het aantal jongeren dat geen vaste woonplek heeft groeit, ook in de noordelijke provincies. De toenemende woningnood is voor veel mensen ingewikkeld, maar is een groot probleem voor jongeren die zelf geen sociaal netwerk hebben om op terug te vallen. Bijvoorbeeld wanneer ze uitstromen uit de jeugdzorg en voor het eerst op eigen benen moeten staan.

Een beetje aandacht voor elkaar
Kamers met Aandacht zoekt daarom inwoners van Groningen die ruimte over hebben in hun huis en hart en iets willen betekenen voor deze jongvolwassen. In principe kan iedere woonruimte een Kamer met Aandacht worden; een kamer of zolder in een woonhuis, in een studentenflat of woongroep, een tuinhuis enzovoort. De aandacht kan ook variëren, daarop worden de jongeren en verhuurders door Kamers met Aandacht zorgvuldig gematcht: van een luisterend oor tot eens per week samen eten of hulp bij de financiën.

Informatiebijeenkomst
Tijdens de bijeenkomst op 7 maart vertelt een jeugdhulpverlener over de jongeren die een kamer zoeken en wat het voor hen betekent om een eigen plekje te hebben. Kamers met Aandacht coördinator Annemiek Kooistra geeft meer informatie over de werkwijze de stichting en wat je als verhuurder verder mag verwachten. Daarnaast is er ruimte voor het stellen van vragen. De avond duurt van 20.00 tot 21.30 uur en voor een hapje en drankje wordt gezorgd. De bijeenkomst is gratis en vrijblijvend.

Wanneer: dinsdag 7 maart, van 20.00 – 21.30 uur (evt. uitloop tot 22.00 uur)
Waar: Dinercafé Salmagundi’s, Oosterhamrikkade 8c in Groningen  (parkeren kan voor de deur)

Aanmelden voor deze bijeenkomst kan via de website


Ghuus stopt ermee!

x5x1

Ghuus diende als etalagewebsite voor de jongeren- en studentenwoningen van de woningcorporaties in de gemeente Groningen. De corporaties blijven uiteraard goede en vooral betaalbare appartementen, studio’s en kamers aanbieden voor jongeren en studenten!

Ben je (nog) op zoek naar een jongeren- of studentenwoning? Bekijk het huidige woningaanbod van alle corporaties uit Groningen op www.room.nl of www.woningnetgroningen.nl.

Zoek je een short-stay woning? Dan kun je hiervoor terecht bij SSH Groningen via www.sshxl.nl/groningen.


Prestatieafspraken 2023 ondertekend

x5x1

Extra aandacht voor energiearmoede, verduurzaming en nieuwbouw.

Jaarlijks worden met de corporaties, de huurdersorganisaties en de gemeente prestatieafspraken gemaakt. Deze afspraken gaan over voldoende, betaalbare en duurzame huurwoningen voor onze inwoners. Ongeveer 1 op de 3 inwoners van onze gemeente woont in een huurwoning. Samen werken we aan leefbare wijken waar een plek is voor iedereen. Dit jaar besteden we aandacht aan meer nieuwbouw, het voorkomen van financiële problemen bij huurders, wonen en zorg en verduurzaming van de huurwoningen.

Naast beschikbaarheid van het aantal huurwoningen met een minimale groei van 200 woningen per jaar is er aandacht voor betaalbaarheid. De jaarlijkse huurverhoging is niet meer inflatievolgend, maar volgens landelijke afspraken hanteren de corporaties een maximale huurstijging die gelijk is aan de CAO loonontwikkeling van het voorgaande jaar minus 0,5%. Huurders in woningen met energielabel E,F,G krijgen bij de meeste corporaties geen huurverhoging.

We spannen ons gezamenlijk in om te voorkomen dat huurders in de financiële problemen komen. Het gaat hierbij om preventie, vroegsignalering en schuldhulpverlening. Een persoonlijke benadering is daarbij het uitgangspunt. Corporaties streven naar 0 financiële huisuitzettingen in 2023, onder voorwaarde dat huurders hulp accepteren.

Ook is er aandacht voor duurzaamheid. We willen toewerken naar CO-2 neutrale woningen. Dit doen we door te verduurzamen, sloop en vervangende bijna energie-neutrale nieuwbouw, het aansluiten van woningen op warmtenetten en het plaatsen van zonnepanelen. Betaalbaarheid voor huurders is hierin leidend. Op dit moment heeft bijna de helft van de corporatieswoningen energielabel A of beter en dit aantal stijgt door. Verder zetten we in deze tijd, waarin energiearmoede een steeds belangrijker thema wordt, volop in op het ondersteunen van huurders. Dit gebeurt met energiecoaches, buurtgerichte acties en het verstrekken van kleine energiebesparende maatregelen. Hierbij is klimaatadaptatie is een nieuw onderdeel in de prestatieafspraken. Er zijn afspraken opgenomen over klimaat adaptief bouwen, vergroenen van tuinen, communicatie met huurders en het tegengaan van hittestress.

De prestatieafspraken zijn op 6 december ondertekend door de woningcorporaties Nijestee, Lefier, De Huismeesters, Patrimonium, Wierden en Borgen, Woonborg, Woonzorg Nederland en SSH, de huurdersorganisaties en de gemeente Groningen.

De prestatieafspraken zijn hier te lezen en via de meest recente B&W besluiten: B&W besluiten | Gemeente Groningen


Energie besparen

x5x1

Met de stijgende prijzen voor energie, brandstof en boodschappen hebben steeds meer huishoudens in Nederland moeite om het hoofd boven water te houden. Verstandig omgaan met energie is goed voor uw portemonnee. U kunt bijvoorbeeld gebruik maken van ledlampen en de verwarming lager zetten als u van huis gaat.

Wij helpen u graag
Dreigt u in de geldproblemen te raken? Trek dan vooral aan de bel, zodat we samen aan een oplossing kunnen werken. Neem gerust contact op met ons Klantenpunt via 050 – 5299999 of klantenpunt@patrimonium-groningen.nl.

Praktische tips en antwoorden

Klik hier voor praktische tips en antwoorden. Over onder andere de 190 euro vergoeding, het prijsplafond, energiecontract Patrimonium en onze verduurzamingsmaatregelen.


Visitatie 2018 – 2021

x5x1

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich eens in de vier jaren moet laten beoordelen op haar maatschappelijke prestaties door een onafhankelijke, deskundige visitatiecommissie. Bij deze visitatie worden vier prestatievelden beoordeeld o.a. met medewerking van stakeholders.

Patrimonium heeft zich in 2022 laten visiteren door Cognitum over de periode 2018 tot en met 2021. In het visitatierapport is te lezen dat Patrimonium op alle prestatievelden ruim voldoende scoort. De visitatiecommissie constateert dat we de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet en veel hebben gepresteerd. Patrimonium wordt gezien als betrokken, betrouwbaar, transparant met aandacht voor de menselijke maat. Een organisatie die vanuit haar christelijke identiteit op een eigenzinnige manier invulling geeft aan de volkshuisvesting; sterk waardengedreven en daarmee ook sterk op de inhoud. De ingezette koers (de klant centraal, meer gericht op samenwerking) wordt herkend.
Het rapport bevat ook enkele aandachtspunten, adviezen om aan te werken en daar gaan we mee aan de slag. Zo zullen we vaker laten zien waar we mee bezig zijn. Het rapport, de bestuurlijke reactie en de recensie/samenvatting zijn onder kopje over ons(onze organisatie) te vinden op onze website.


Groningse woningcorporaties sluiten akkoord met NAM over waardedaling woningen

x5x1

Tien Groningse woningcorporaties hebben een akkoord bereikt met NAM over de waardedaling van hun woningen. De corporaties en NAM zijn blij met het akkoord. Dit geeft duidelijkheid en investeringsmogelijkheden voor de corporaties, zodat huurders daar ook voordeel van hebben.

Waardedaling
Woningen waar aardbevingen voorkomen zijn minder waard geworden. Dit geldt voor koopwoningen, maar ook voor huurwoningen. De rechter heeft eerder geoordeeld dat hiervoor een vergoeding moet worden betaald door NAM. Met dit akkoord komt een einde aan de juridische procedure tegen NAM.

Vergoeding inzetten voor de doelen van de corporaties
De tien corporaties worden met een substantieel bedrag gecompenseerd voor de waardedaling door NAM. Zowel NAM als de corporaties zijn blij met het akkoord. ‘Hiermee komt een einde aan de onzekerheid en kunnen wij het beschikbare geld inzetten voor onze doelen, zoals het verduurzamen van woningen of het bouwen van extra woningen, zegt Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen namens de corporaties. ‘Hiermee kunnen we extra bijdragen aan het oplossen van de problemen op de woningmarkt.’ Thijs Jurgens, manager aardbevingen NAM: ‘Dit biedt alle partijen de mogelijkheid om weer verder te gaan en hun plannen verder uit te voeren.’

Corporaties
De corporaties die het akkoord met NAM hebben gesloten zijn Woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw, Acantus, Lefier, Woonzorg Nederland, De Huismeesters en Patrimonium.