Visitatie 2018 – 2021

x5x1

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich eens in de vier jaren moet laten beoordelen op haar maatschappelijke prestaties door een onafhankelijke, deskundige visitatiecommissie. Bij deze visitatie worden vier prestatievelden beoordeeld o.a. met medewerking van stakeholders.

Patrimonium heeft zich in 2022 laten visiteren door Cognitum over de periode 2018 tot en met 2021. In het visitatierapport is te lezen dat Patrimonium op alle prestatievelden ruim voldoende scoort. De visitatiecommissie constateert dat we de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet en veel hebben gepresteerd. Patrimonium wordt gezien als betrokken, betrouwbaar, transparant met aandacht voor de menselijke maat. Een organisatie die vanuit haar christelijke identiteit op een eigenzinnige manier invulling geeft aan de volkshuisvesting; sterk waardengedreven en daarmee ook sterk op de inhoud. De ingezette koers (de klant centraal, meer gericht op samenwerking) wordt herkend.
Het rapport bevat ook enkele aandachtspunten, adviezen om aan te werken en daar gaan we mee aan de slag. Zo zullen we vaker laten zien waar we mee bezig zijn. Het rapport, de bestuurlijke reactie en de recensie/samenvatting zijn onder kopje over ons(onze organisatie) te vinden op onze website.


Groningse woningcorporaties sluiten akkoord met NAM over waardedaling woningen

x5x1

Tien Groningse woningcorporaties hebben een akkoord bereikt met NAM over de waardedaling van hun woningen. De corporaties en NAM zijn blij met het akkoord. Dit geeft duidelijkheid en investeringsmogelijkheden voor de corporaties, zodat huurders daar ook voordeel van hebben.

Waardedaling
Woningen waar aardbevingen voorkomen zijn minder waard geworden. Dit geldt voor koopwoningen, maar ook voor huurwoningen. De rechter heeft eerder geoordeeld dat hiervoor een vergoeding moet worden betaald door NAM. Met dit akkoord komt een einde aan de juridische procedure tegen NAM.

Vergoeding inzetten voor de doelen van de corporaties
De tien corporaties worden met een substantieel bedrag gecompenseerd voor de waardedaling door NAM. Zowel NAM als de corporaties zijn blij met het akkoord. ‘Hiermee komt een einde aan de onzekerheid en kunnen wij het beschikbare geld inzetten voor onze doelen, zoals het verduurzamen van woningen of het bouwen van extra woningen, zegt Matthieu van Olffen, directeur-bestuurder van Wierden en Borgen namens de corporaties. ‘Hiermee kunnen we extra bijdragen aan het oplossen van de problemen op de woningmarkt.’ Thijs Jurgens, manager aardbevingen NAM: ‘Dit biedt alle partijen de mogelijkheid om weer verder te gaan en hun plannen verder uit te voeren.’

Corporaties
De corporaties die het akkoord met NAM hebben gesloten zijn Woningstichting Wierden en Borgen, Woongroep Marenland, Woonstichting Groninger Huis, Woningstichting De Delthe, Stichting Uithuizer Woningbouw, Acantus, Lefier, Woonzorg Nederland, De Huismeesters en Patrimonium.


Nationale Burendag op zaterdag 24 september!

x5x1

Op zaterdag 24 september is het nationale burendag; doet uw straat of buurt mee?

Contact met buren en leefbaarheid
Patrimonium vindt leefbaarheid belangrijk in uw wijk. Wij willen graag dat u prettig woont in een schone, veilige en gezellig buurt. Het contact met buren is belangrijk. Buurten worden leuker en socialer wanneer buren elkaar ontmoeten, elkaar helpen en zich samen inzetten voor de buurt. Kortom een goede reden om mee te doen!

Patrimonium stelt 500 euro beschikbaar per straat of wijk
Heeft u een idee, wens of initiatief? Laat u inspireren door bijv. te klussen, te tuinieren, een buurtbingo of een spelletjesdag. Wat vragen wij van u! Een plan voor een vergoeding van maximaal 500 euro per straat of wijk. Wij dragen graag bij aan uw idee, wens of initiatief. Daarvoor zijn wel een aantal spelregels opgesteld:

  • Het plan staat in het teken van Burendag
  • Het is voor en door de bewoners van Patrimonium
  • Iedereen in de buurt kan aansluiten en meedoen
  • Er is een overzicht van de kosten/uitgaven
  • U dient uw plan in voor 15 augustus 2022
  • U krijgt voor 1 september 2022 bericht van ons

Bent u geïnteresseerd? Zo doet u mee
Dien uw plan in door een mail te sturen naar klantenpunt@patrimonium-groniningen.nl onder vermelding van burendag en uw adresgegevens. Wij  beoordelen uw aanvraag en laten u via de mail weten of u in aanmerking komt voor de 500 euro.

Vragen?
Bent u op zoek naar een leuke activiteit of wilt u meer weten? Kijk dan op www.burendag.nl. Daar vindt u o.a. ook voorbeelden en draaiboeken. Heeft u andere vragen? Onze medewerkers van het Klantenpunt staan u graag te woord. U kunt ons bellen via 050-5299999.


Activeer woonduur in WoningNet vóór 1 september 2022!

x5x1

Huurt u een sociale huurwoning in de gemeente Groningen en zoekt u daar een andere sociale huurwoning? Vergeet dan niet om uw woonduur te activeren in WoningNet Groningen. Alle huurders van Patrimonium hebben hierover een brief ontvangen in oktober 2021. Tot 1 september 2022 kunt u hiermee nog extra inschrijftijd krijgen. Daarna wordt deze regeling afgebouwd.

Waarom stopt het activeren van de woonduur?
De gemeente Groningen wil graag gelijkwaardige kansen creëren voor alle woningzoekenden. Daarom is besloten de gecorrigeerde inschrijftijd via woonduur af te bouwen. Tot 1 september 2022 kan iedereen zijn woonduur nog activeren. Dit geldt alleen voor alle woningzoekenden die zelf een sociale huurwoning huren van de woningcorporaties in de gemeente Groningen. Het huurcontract staat dus op uw eigen naam. Na 1 september is het niet meer mogelijk om woonduur te activeren. Deze woonduurregeling gaat veranderen en wordt in 5 jaar afgebouwd. 

Wat is woonduur
Woonduur is de periode dat u een woning huurt van Patrimonium (of een andere corporatie in de gemeente Groningen). Het gaat om een lopend huurcontract dat op uw eigen naam staat. Als u woonduur heeft geactiveerd, dan spaart u de helft van uw woonduur extra aan inschrijftijd op uw inschrijving bij WoningNet Groningen. Dit noemen wij de gecorrigeerde inschrijfdatum.

Vanaf 1 september 2022 wordt de gecorrigeerde inschrijfdatum “bevroren” voor iedereen die zelf woonduur heeft geactiveerd. De bevroren datum telt nog tot en met 31 augustus 2026 mee bij het reageren op woningen. Daarna vervalt de bevroren datum en telt voor alle woningzoekenden alleen nog de datum van inschrijving.

Hoe kan ik mijn woonduur activeren
Aanpassen van uw woonduur kan nog tot 1 september 2022. Daarna kunt er geen gebruik meer van maken. U activeert uw woonduur door in te loggen op WoningNet Groningen. Ga naar Mijn account en daarna naar Mijn profiel. Daar ziet u ‘Huidige Woonsituatie’. Vul daar de gegevens in van uw eigen huurcontract.

Hulp nodig?
Lukt het uzelf niet uw woonduur aan te passen? Of heeft u verder nog vragen? Neem dan contact op met ons Klantenpunt via 050 52 999 99 of klantenpunt@patrimonium-groningen.nl.


Patrimonium en Wits Noord werken samen aan comfortabel en duurzaam wonen

x5x1

Bas Krajenbrink, bestuurder bij Christelijke Woningstichting Patrimonium, en directeur Rick van Asten van Wits Noord hebben de handtekeningen gezet onder een groot onderhouds- en verduurzamingsproject in Groningen. Aan de Davidstraat e.o. worden 166 woningen na de bouwvak toekomstproof gemaakt.

Werkzaamheden
Bestuurder Bas Krajenbrink van Patrimonium: “Deze aanpak maakt onderdeel uit van een forse verduurzamingscampagne van Patrimonium. De teller staat dit jaar met dit project op 650 woningen. We zijn verheugd dat we de Davidstraat en omstreken nu ook hieraan kunnen toevoegen. In het project nemen we tal van maatregelen die het wooncomfort voor de huurder verbeteren. We kijken ernaar uit om deze verduurzamingsslag voor dit project samen met Wits Noord te maken”.

Meer wooncomfort en besparing in de kosten
Door het verbeteren van de isolatie daalt het energieverbruik –  en daarmee de energiekosten – en blijven de woningen beter warm in de koudere maanden. Minder kou en tocht in combinatie met een nieuw mechanisch ventilatiesysteem zorgen bovendien voor een gezondere luchtkwaliteit in huis. Hierdoor ontstaat meer wooncomfort voor de huurders.

Aandacht voor huurders
Rick van Asten: “Huurders en omwonenden hebben ongetwijfeld vragen over de werkzaamheden, en misschien ook zorgen. Om die reden organiseren we een informatiemarkt en gaan we persoonlijke gesprekken voeren. Daarnaast houden we elke week een wijkspreekuur.” Binnenkort komt er voor de huurders een website en informatiefilm in de lucht.

In de binnentuin van de Davidstraat is een boom geplant door Krajenbrink en Van Asten. Als symbool voor duurzaamheid en vertrouwen in de samenwerking tussen Patrimonium en Wits. Huurders waren bij dit moment aanwezig.


Jaarlijkse huuraanpassing

x5x1

Wij passen ieder jaar de huurprijs aan volgens richtlijnen van de overheid. Daarover ontvangt u jaarlijks vóór 1 mei een brief van ons. In deze brief staat wat uw nieuwe huurprijs wordt vanaf 1 juli 2022.

Hoeveel gaat de huur omhoog
Uw huur gaat vanaf 1 juli 2022 met maximaal 2,3% omhoog. Dit is besloten door de minister. Hierbij wordt gekeken naar de gemiddelde inflatie in 2021, deze was 2,3%.

Waarom een huurverhoging
We begrijpen dat in deze tijd, waarin veel vaste lasten duurder worden, een huurverhoging vervelend is. Naast diverse prijsstijgingen op bijvoorbeeld onderhoud liggen er echter ook grote uitdagingen om woningen (sneller) te verduurzamen en extra sociale huurwoningen bij te bouwen gelet op de woningnood. Hierin hebben wij als Patrimonium een opgave.

Vragen?
U vindt de brief jaarlijkse huuraanpassing ook online in Mijn Patrimonium. Hebt u naar aanleiding van de jaarlijkse huurverhoging nog vragen? Dan kunt u deze stellen door een mail te sturen naar huurverhoging@patrimonium-groningen.nl.


Sociaal Plan wijkvernieuwing 2022

x5x1

Als bewoners van corporatiewoningen kunt u te maken krijgen met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd. Oudere woningen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Daardoor ziet de wijk er uiteindelijk een stuk aantrekkelijker uit en is het prettiger om er te wonen. Om de wijkvernieuwing in goede banen te leiden is het Sociaal Plan opgesteld.

Sociaal Plan
Hierin staan afspraken tussen de gemeente, drie woningcorporaties in de stad (Nijestee, De Huismeesters en Patrimonium) en bewoners. Het Sociaal Plan bevat afspraken die gelden voor wijkvernieuwingsprojecten van betrokken partijen in de hele stad. Zo is er één regeling voor de verhuiskostenvergoeding, die voor iedereen geldt. Daarnaast kunnen er per wijk aanvullende afspraken worden gemaakt. Als u als bewoner moet verhuizen, is dat een ingrijpende gebeurtenis. In de brochure leest u wat in een dergelijke situatie uw rechten zijn.    

BROCHURE SOCIAAL PLAN


De Diamantflat in Groningen wordt verduurzaamd in 2022

x5x1

Christelijke Woningstichting Patrimonium gaat de 48 appartementen van de Diamantflat verduurzamen. Donderdagmiddag zetten bestuurder Bas Krajenbrink van Patrimonium en Biense Dijkstra van Bouwgroep Dijkstra Draisma digitaal de handtekening onder de aanneemovereenkomst. De werkzaamheden zijn gereed in het voorjaar van 2023.

De Diamantflat in de wijk Vinkhuizen in Groningen heeft twaalf verdiepingen. Een projectteam heeft de afgelopen periode een plan gemaakt voor het verduurzamen van de flat.

Werkzaamheden
De kopgevels krijgen van binnen en van buiten een volledige metamorfose. De buitenbeglazing wordt vervangen door HR++ glas en er wordt een mechanische ventilatie geïnstalleerd met CO2-besturing. De buitenkant krijgt een nieuwe look met aluminium composiet gevelbekleding en wordt geschilderd. De bergingen, plafonds en daken worden voorzien van een extra isolatielaag. De collectieve fietsenberging wordt uitgebreid vanwege de toenemende behoefte aan (elektrisch) vervoer. Ook wordt de flat klaargemaakt voor mogelijke aansluiting op het warmtenet van WarmteStad in de toekomst.

Bas Krajenbrink: “We zijn blij dat we met dit maatregelenpakket de Diamantflat verder kunnen verduurzamen en klachten van bewoners kunnen verhelpen. Hiermee kunnen we de energielasten van bewoners verder naar beneden brengen. Ik heb er het volste vertrouwen in dat we met de Bouwgroep Dijkstra Draisma de Diamantflat weer klaar voor de toekomst kunnen maken”.  

Biense Dijkstra: “De Christelijke woningstichting Patrimonium heeft duurzaamheidsambities die goed bij Dijkstra Draisma passen. De woningstichting pakt flink door met dit mooie project. We zijn trots dat we de plannen voor de Diamantflat mogen uitvoeren en dat we samen zorgen voor een comfortabele en duurzame woning voor de bewoners. We kijken uit naar een goede samenwerking.”

Bewonersbegeleiding
Ondanks dat de meeste werkzaamheden buitenom gebeuren hechten wij grote waarde aan een heldere en transparante communicatie met de bewoners. Het projectteam heeft met alle bewoners gesprekken gevoerd en zij zijn akkoord gegaan met de verduurzamingsplannen. De bewoners kunnen tijdens de werkzaamheden thuis blijven wonen. Zo nodig kan er door bewoners gebruik worden gemaakt van een rustwoning.

De Diamantflat
Digitaal tekenmoment op het scherm Bas Krajenbrink aan tafel Biense Dijkstra(BGDD)

Unieke samenwerking voor de eerste 700 woningen in stadsdeel De Suikerzijde

x5x1

De gemeente, Dura Vermeer en corporaties Nijestee en Patrimonium gaan een partnerschap aan om de eerste 700 woningen met bijbehorende voorzieningen in De Suikerzijde te realiseren. Daarvoor zetten de vier partijen hun handtekening tijdens een bijeenkomst op het dak van het oude Zeefgebouw. Als alles volgens planning verloopt, start de bouw eind 2023.

De Suikerzijde is een unieke ontwikkeling. Niet alleen vanwege de omvang van 160 hectare en de ligging nabij de binnenstad, maar ook vanwege de hoge ambities. De Suikerzijde wordt een zelfstandig functionerend en levendig stadsdeel met uiteindelijk 5.000 woningen en ruimte voor verschillende woonvormen, werken, leren en recreëren. De Suikerzijde wordt daarmee de stad van de toekomst. Voor de ontwikkeling hiervan heeft de gemeente kennis en kunde nodig van een markpartij en corporaties met pioniersgeest en lef. Die heeft de gemeente gevonden in ontwikkelende bouwer Dura Vermeer en corporaties Nijestee en Patrimonium.

“De nood is hoog, dat realiseren we ons allemaal. Als gemeente hebben we er alle vertrouwen in dat we voor deze belangrijke opgave de juiste partners hebben gevonden. We hebben geen tijd te verliezen en gaan volop aan de slag” aldus wethouder Roeland van der Schaaf.

Programma
In totaal komen in De Suikerzijde ongeveer 5.000 woningen. De eerste fase waar de vier partners mee aan de slag gaan bestaat uit vier bouwvelden met in totaal 700 woningen. Hiervan zijn 300 woningen bedoeld voor sociale huur en middenhuur. Zo levert De Suikerzijde een belangrijke bijdrage aan het terugdringen van het tekort aan betaalbare woningen en wordt het een stuk ongedeelde stad voor iedereen.

Planning
De partijen maken samen een concreet plan voor de eerste vier bouwvelden. Dat plan is in de zomer van 2022 klaar. Daarna volgt uitwerking op gebouwniveau en kunnen de voorbereidende werkzaamheden en verkoop starten. De planning is dat de bouw van de eerste woningen eind 2023 start. 

De Suikerzijde
De Suikerzijde wordt het nieuwe, toekomstgerichte stadsdeel op het terrein van de voormalige Suikerfabriek. Vlakbij het centrum van de stad. De Suikerzijde wordt stedelijk en stoer, maar ook groen, royaal en uitnodigend. Er komen zo’n 5000 woningen en diverse commerciële- en maatschappelijke voorzieningen.
Meer informatie: De Suikerzijde | Gemeente Groningen

Foto : Henk Tammens v.l.n.r. Koert Terhurne(Dura Vermeer), Pieter Bregman(algemeen directeur/bestuurder Nijestee), Roeland van der Schaaf (wethouder gemeente Groningen), Bas Krajenbrink(bestuurder Patrimonium)