Huurders aan de ringweg Zuid

x5x1

Wij hebben veel woningen langs de zuidelijke ringweg en zijn daardoor een belangrijke stakeholder voor het project. Huurders van ons wonen dicht bij de bouwwerkzaamheden. Daardoor ervaren huurders met enige regelmaat overlast door bijvoorbeeld geluids- en trillingshinder. De overlastervaringen horen wij terug van onze huurders in de vorm van klachten. Dit vinden wij erg vervelend.

Helaas kunnen wij hierin niet zoveel betekenen als wij zouden willen. Wanneer er aanhoudende overlast door de bouwwerkzaamheden wordt ervaren kunnen wij twee keuzemogelijkheden  bieden. We hebben noise cancelling koptelefoons aangeschaft en verstrekken deze gratis in bruikleen voor een afgesproken periode, maximaal twee per gezin. Ook kunnen wij ons goed de behoefte voorstellen van een alternatieve (werk) plek, even rustig te kunnen werken. In overleg met ons kunnen wij een dagdeel (incl. koffie/thee) voor u regelen op een andere locatie.  

Woont u aan de zuidelijke ringweg en heeft u last van overlast door bouwwerkzaamheden neem dan gerust contact met ons op door een mail te sturen naar info@patrimonium-groningen.nl. We gaan graag met u in gesprek over de geboden keuzemogelijkheden.  


Berkenflat Patrimonium gaat over op het warmtenet van WarmteStad

x5x1

De Berkenflat van de Christelijke Woningstichting Patrimonium gaat van het aardgas af. Dit sluit aan bij de visie van Patrimonium om haar vastgoed in stappen CO2-neutraal te maken. De bewoners zijn akkoord gegaan met de voorgestelde plannen om over te stappen op het warmtenet van WarmteStad.

De markante Berkenflat, gelegen aan het winkelcentrum in Selwerd, gaat van individuele cv-ketels collectief over naar het warmtenet van WarmteStad. De woningen worden daarnaast ook gasloos door over te stappen op elektrisch koken. In juni 2021 zal worden gestart met de werkzaamheden. Patrimonium kiest er voor om op natuurlijke momenten haar woningvoorraad te verduurzamen. Zo waren de oude cv-ketels nu aan vervanging toe. Daarbij zijn voor de corporatie een aantal randvoorwaarden van belang waaronder draagvlak onder de bewoners en betaalbare energielasten.

Huisbezoeken
Om de bewoners van de 130 appartementen goed en zorgvuldig te informeren, hebben Patrimonium en WarmteStad de afgelopen maanden gezamenlijk persoonlijke huisbezoeken afgelegd. Ook werd er een modelwoning ingericht waarbij bewoners de verwarmingsketel konden bekijken, evenals een inductiekookplaat.

Bestuurder Bas Krajenbrink van Patrimonium: “Het is mooi dat onze bewoners meewerken aan de stap naar een duurzame toekomst. Wij staan voor goed wonen en gaan samen met WarmteStad richting de bewoners zorgvuldig om met deze overstap.”

Directeur Dick Takkebos van WarmteStad is blij met de akkoordverklaringen: “We heten de bewoners van de Berkenflat van harte welkom als klant van WarmteStad. Mooi dat ze op deze manier een bijdrage leveren aan een CO2-neutrale stad Groningen. Bij ons zijn de bewoners verzekerd van betrouwbare, betaalbare en veilige warmte.”

Warmtenet
In de toekomst worden meer dan 10.000 huishoudens, instellingen en bedrijven uit het noordwesten van de stad Groningen duurzaam verwarmd met het warmtenet van WarmteStad. Deze is inmiddels meer dan vier kilometer lang en wordt dit jaar verder uitgebreid in Selwerd. De daadwerkelijke aansluiting van de Berkenflat zal later dit jaar plaatsvinden.

Berkenflat


Eén verdeelsysteem voor sociale huurwoningen gemeente Groningen

x5x1

In de gemeente Groningen komt één verdeelsysteem voor sociale huurwoningen. De huurdersorganisaties, woningcorporaties en de gemeente Groningen werkten dat samen uit. Dit deden zij omdat de voormalige gemeenten Groningen, Haren en Ten Boer sinds 2019 één gemeente zijn.  

Alle spelregels gelijk
De spelregels voor het krijgen van een sociale huurwoning waren in de oude gemeenten verschillend. Vanaf 1 september 2021 zijn de spelregels voor iedereen in de gemeente Groningen gelijk. Als het nodig is, zijn er overgangsregels. Bijvoorbeeld als de nieuwe regels gevolgen hebben voor opgebouwde punten of rechten.

Eén systeem: WoningNet Groningen
De gemeente en de woningcorporaties willen dat woningzoekenden in de gemeente Groningen zo makkelijk mogelijk een passende sociale huurwoning kunnen vinden. Vanaf 1 september 2021 staan alle beschikbare sociale huurwoningen in de gemeente Groningen op één website: WoningNet Groningen.  

Meer informatie 
Op 1 september gaat de nieuwe werkwijze in. De komende periode horen huurders en woningzoekenden wat de nieuwe spelregels gaan betekenen. 

De woningcorporaties in de gemeente Groningen zijn Wierden en Borgen, Patrimonium, Lefier, Woonborg, De Huismeesters en Nijestee. Betrokken huurdersorganisaties zijn Grobos, AH WOON, de Participatieraad, KAR, HPPG, Huurdersraad De Huismeesters, Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk en Huurdersorganisatie HEG.


Geen huurverhoging voor sociale huurwoningen per 1 juli 2021

x5x1

Het kabinet heeft besloten om de huren voor alle sociale huurwoningen in Nederland te bevriezen in 2021. U ontvangt daarom geen huurverhogingsbrief dit jaar, uw huurprijs blijft vanaf 1 juli 2021 tot 1 juli 2022 gelijk aan uw huidige huur.

Dit is goed voor de betaalbaarheid van sociale huurwoningen. Dit geldt ook voor de huur van bijvoorbeeld een parkeerplaats of voor servicekosten. Uw voorschot van de servicekosten kan nog wel wijzigen op basis van uw actueel verbruik. Daarover ontvangt u in dat geval van ons een bericht.

Het bevriezen van de huur is besproken met het Huurders Platform Patrimonium Groningen, ook zij staan hier geheel achter. Heeft u een vraag hierover?  Dan kunt u een mail sturen naar verhuur@patrimonium-groningen.nl


Lekkage bij dakramen door stuifsneeuw

x5x1

Koning winter trekt door ons land met sneeuw en winterse ongemakken. Daardoor krijgen wij meldingen binnen over lekkages bij dakramen door stuifsneeuw. Bent u de afgelopen dagen niet op de zolder geweest dan raden wij u aan om eventueel aanwezige dakramen te controleren op lekkage door stuifsneeuw. Opgelopen schade door lekkage kunt u opgeven bij uw eigen inboedelverzekering.


Storingsmeldingen Feenstra

x5x1

Feenstra gaat vanwege het extreme winterweer prioritering geven aan de storingsafwikkeling. De eerste prioriteit is de CV, andere storingen als opvangbare lekkages, ventilatieproblemen enz. zullen later worden afgehandeld. U kunt als huurder gewoon uw melding blijven maken bij Feenstra, maar u zult in bepaalde gevallen geduld moeten hebben. Waarvoor uw begrip.


Het gaat vriezen: bereid je woning en tuin voor!

x5x1

Wat kun je doen tegen leidingen die kapot kunnen vriezen en planten die niet tegen kou kunnen.

Klaarmaken woning voor de vrieskou
• Draai alle radiatoren, boven én beneden, een stukje open, ook al ben je
   niet in een van die ruimtes.
• Zet de thermostaat niet lager dan 15 graden: zo voorkom je dat het
    water in de radiatoren bevriest.
• Draai de eventuele aanwezige buitenkraan dicht en laat de leiding 
   helemaal leeglopen, zodat er geen water achterblijft in de leiding.

Tuin beschermen tegen de vorst 
• Ga na wat voor planten en bloemen je in je tuin of op je balkon hebt. Zet 
   deze tijdelijk naar binnen of in een overdekte ruimte ruimte, de schuur,
   een berging of een buitenkeuken, bijvoorbeeld.
• Bestrooi eventueel de tegels in je tuin met strooizout, om een eventuele
   glijpartij te voorkomen.

Gaat u verhuizen
• Noteer uw eindstand en laat de thermostaat van de CV op 15 graden
   staan.

 


Heeft u zich al aangemeld voor het Klantportaal?

x5x1

Wij zijn onlangs gestart met het klantportaal.Alle huurders hebben inmiddels een brief ontvangen met persoonlijke inloggegevens voor een eigen online “mijn Patrimonium” omgeving. Dit is gefaseerd gedaan op alfabetische volgorde. Het is fantastisch dat al 1182 huurders zich hebben geregistreerd op het klantportaal. Deze huurders kunnen nu online vragen stellen, persoonlijke gegevens inzien en een reparatieverzoek indienen. Maak het uzelf gemakkelijk en registreert u zich ook op uw eigen “mijn Patrimonium”. Iedere honderdste aanmelding ontvangt een bol.com bon t.w.v. € 20,00. Daar maakt u nog steeds kans op! Want half februari worden de bonnen verloot. De winnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht.


Eenmalige huurverlaging in 2021

x5x1

In In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een lager inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Bij de toewijzing van een sociale huurwoning wordt er al rekening gehouden met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, de huur te hoog is voor het inkomen. Om te voorkomen dat huurders daardoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag de maatregel afgekondigd om deze huurders tegemoet te komen met een eenmalige verlaging in 2021.

Geldt de verlaging voor alle woningen?
Nee, als de kale huur lager is dan € 633,25, dan is de huur al passend voor het inkomen en komt u als huurder niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 en lager dan € 752,33.

Komt u in aanmerking voor huurverlaging?
Dit is afhankelijk van de hoogte van uw huidige huur en inkomen. In onderstaand overzicht zijn per type huishouden de inkomens en kale huren opgenomen. Is uw inkomen lager én uw huur hoger dan de genoemde bedragen, dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging. Belangrijk is dat servicekosten niet worden meegerekend in de huurprijs.

Hoe werkt de huurverlaging?
Patrimonium gaat voor alle huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 en lager dan € 752,33 bekijken of zij in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Dit doen wij op basis van de inkomensgegeven die we over 2019 ontvangen van de belastingdienst. U ontvangt voor 1 april 2021 een brief van ons als u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. De nieuwe huurprijs gaat dan in vanaf 1 mei 2021.

Kunt u als huurder ook zelf huurverlaging aanvragen?
Dit kan alleen als u een inkomensdaling na 2019 heeft gehad en/of waarbij de huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen, dan kunt u in aanmerking komen voor huurverlaging. Hiervoor kunt u zelf een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Hierbij geldt dat deze inkomensdaling tenminste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is opgetreden. Ook verzoeken wij u dan om inkomensgegeven aan te leveren over deze periode (salarisstroken, uitkeringsspecificaties of bij ZZP, een verklaring van de boekhouder). Daarnaast dient u dan een zelf opgestelde verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden te overleggen.

Patrimonium zal u binnen drie weken na ontvangst van uw aanvraag voor eenmalige huurverlaging laten weten of u hiervoor in aanmerking komt. Als dit zo is zullen wij u een huurverlagingsvoorstel doen. U kunt de eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Als bijvoorbeeld het voorstel wordt verstuurd in augustus, dan gaat de huurverlaging in per 1 oktober 2021.

Huurtoeslag
Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening.  Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan de belastingdienst. U kunt dit digitaal doen .

Heeft u nog vragen? Mail uw vraag naar: huurverlaging@patrimonium-groningen.nl.


Glasvezelaansluiting

x5x1

Het kan zijn dat u als huurder een brief van KPN heeft ontvangen over het gratis aanbrengen van een glasvezelaansluiting in uw woning. KPN gaat namelijk glasvezel aanleggen in alle wijken in Groningen. 

Patrimonium heeft KPN toestemming gegeven voor het aanbrengen van een glasvezelaansluiting in al haar panden. Als huurder bent u niet verplicht om gebruik te maken van de aansluiting. U kunt bij uw eigen aanbieder (provider) blijven. Gezien de toekomst is het wel handig dat er een glasvezelaansluiting aanwezig is in de woning.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vastgoedbeheer@patrimonium-groningen.nl.