Beleidsplan 2020-2023

Patrimonium staat voor goed wonen en is volop in beweging! Er zijn veel ambities; we willen meer woningen bouwen, verduurzamen en daarnaast beschikbare en betaalbare woningen aanbieden voor verschillende doelgroepen. Tegelijkertijd hebben we als corporaties in Nederland minder te besteden en kunnen we niet investeren in datgene wat we allemaal graag zouden willen. Dit betekent dat wij als corporatie keuzes moeten maken. Deze keuzes maken wij in overleg met onze huurders, de HPPG (huurdersplatform Patrimonium Groningen) en onze samenwerkingspartners. In dit beleidsplan 2020-2023 geven we richting aan deze keuzes en dit delen we graag met u. Het beleidsplan is vanaf heden te vinden op onze website (over ons/onze organisatie).


Vorige berichten