Bestuurswisseling Christelijke Woningstichting Patrimonium Groningen

Per 1 juni 2020 wordt drs. Bas Krajenbrink de nieuwe bestuurder van Christelijke Woningstichting Patrimonium. Hij volgt ing. Auke de Vries op, die vanaf die datum met pensioen gaat.
Krajenbrink is nu nog bestuurder van woningstichting De Delthe en is woonachtig in de stad Groningen. Na onder meer een studie Bedrijfseconomie aan de Rijksuniversiteit Groningen is Krajenbrink werkzaam geweest als manager Wonen bij woningcorporatie De Huismeesters en heeft hij namens het CDA zitting gehad in de provinciale staten van Groningen.
Voorzitter van de raad van commissarissen mr. drs. Frank van der Meulen: “Bas Krajenbrink past volledig in het profiel dat wij voor ogen hadden. Met Krajenbrink krijgt Patrimonium een energiek, ondernemend en maatschappelijk betrokken bestuurder. Wij verheugen ons op de samenwerking.”
Vanwege de coronamaatregelen wordt nog nagedacht over een geschikte vorm voor het afscheid van Auke de Vries.


Vorige berichten