Lekkage bij dakramen door stuifsneeuw

x5x1

Koning winter trekt door ons land met sneeuw en winterse ongemakken. Daardoor krijgen wij meldingen binnen over lekkages bij dakramen door stuifsneeuw. Bent u de afgelopen dagen niet op de zolder geweest dan raden wij u aan om eventueel aanwezige dakramen te controleren op lekkage door stuifsneeuw. Opgelopen schade door lekkage kunt u opgeven bij uw eigen inboedelverzekering.


Storingsmeldingen Feenstra

x5x1

Feenstra gaat vanwege het extreme winterweer prioritering geven aan de storingsafwikkeling. De eerste prioriteit is de CV, andere storingen als opvangbare lekkages, ventilatieproblemen enz. zullen later worden afgehandeld. U kunt als huurder gewoon uw melding blijven maken bij Feenstra, maar u zult in bepaalde gevallen geduld moeten hebben. Waarvoor uw begrip.


Het gaat vriezen: bereid je woning en tuin voor!

x5x1

Wat kun je doen tegen leidingen die kapot kunnen vriezen en planten die niet tegen kou kunnen.

Klaarmaken woning voor de vrieskou
• Draai alle radiatoren, boven én beneden, een stukje open, ook al ben je
   niet in een van die ruimtes.
• Zet de thermostaat niet lager dan 15 graden: zo voorkom je dat het
    water in de radiatoren bevriest.
• Draai de eventuele aanwezige buitenkraan dicht en laat de leiding 
   helemaal leeglopen, zodat er geen water achterblijft in de leiding.

Tuin beschermen tegen de vorst 
• Ga na wat voor planten en bloemen je in je tuin of op je balkon hebt. Zet 
   deze tijdelijk naar binnen of in een overdekte ruimte ruimte, de schuur,
   een berging of een buitenkeuken, bijvoorbeeld.
• Bestrooi eventueel de tegels in je tuin met strooizout, om een eventuele
   glijpartij te voorkomen.

Gaat u verhuizen
• Noteer uw eindstand en laat de thermostaat van de CV op 15 graden
   staan.

 


Heeft u zich al aangemeld voor het Klantportaal?

x5x1

Wij zijn onlangs gestart met het klantportaal.Alle huurders hebben inmiddels een brief ontvangen met persoonlijke inloggegevens voor een eigen online “mijn Patrimonium” omgeving. Dit is gefaseerd gedaan op alfabetische volgorde. Het is fantastisch dat al 1182 huurders zich hebben geregistreerd op het klantportaal. Deze huurders kunnen nu online vragen stellen, persoonlijke gegevens inzien en een reparatieverzoek indienen. Maak het uzelf gemakkelijk en registreert u zich ook op uw eigen “mijn Patrimonium”. Iedere honderdste aanmelding ontvangt een bol.com bon t.w.v. € 20,00. Daar maakt u nog steeds kans op! Want half februari worden de bonnen verloot. De winnaars ontvangen hierover persoonlijk bericht.


Eenmalige huurverlaging in 2021

x5x1

In In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een lager inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Bij de toewijzing van een sociale huurwoning wordt er al rekening gehouden met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, de huur te hoog is voor het inkomen. Om te voorkomen dat huurders daardoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag de maatregel afgekondigd om deze huurders tegemoet te komen met een eenmalige verlaging in 2021.

Geldt de verlaging voor alle woningen?
Nee, als de kale huur lager is dan € 633,25, dan is de huur al passend voor het inkomen en komt u als huurder niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 en lager dan € 752,33.

Komt u in aanmerking voor huurverlaging?
Dit is afhankelijk van de hoogte van uw huidige huur en inkomen. In onderstaand overzicht zijn per type huishouden de inkomens en kale huren opgenomen. Is uw inkomen lager én uw huur hoger dan de genoemde bedragen, dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging. Belangrijk is dat servicekosten niet worden meegerekend in de huurprijs.

Hoe werkt de huurverlaging?
Patrimonium gaat voor alle huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 en lager dan € 752,33 bekijken of zij in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Dit doen wij op basis van de inkomensgegeven die we over 2019 ontvangen van de belastingdienst. U ontvangt voor 1 april 2021 een brief van ons als u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. De nieuwe huurprijs gaat dan in vanaf 1 mei 2021.

Kunt u als huurder ook zelf huurverlaging aanvragen?
Dit kan alleen als u een inkomensdaling na 2019 heeft gehad en/of waarbij de huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen, dan kunt u in aanmerking komen voor huurverlaging. Hiervoor kunt u zelf een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Hierbij geldt dat deze inkomensdaling tenminste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is opgetreden. Ook verzoeken wij u dan om inkomensgegeven aan te leveren over deze periode (salarisstroken, uitkeringsspecificaties of bij ZZP, een verklaring van de boekhouder). Daarnaast dient u dan een zelf opgestelde verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden te overleggen.

Patrimonium zal u binnen drie weken na ontvangst van uw aanvraag voor eenmalige huurverlaging laten weten of u hiervoor in aanmerking komt. Als dit zo is zullen wij u een huurverlagingsvoorstel doen. U kunt de eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Als bijvoorbeeld het voorstel wordt verstuurd in augustus, dan gaat de huurverlaging in per 1 oktober 2021.

Huurtoeslag
Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening.  Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan de belastingdienst. U kunt dit digitaal doen .

Heeft u nog vragen? Mail uw vraag naar: huurverlaging@patrimonium-groningen.nl.


Glasvezelaansluiting

x5x1

Het kan zijn dat u als huurder een brief van KPN heeft ontvangen over het gratis aanbrengen van een glasvezelaansluiting in uw woning. KPN gaat namelijk glasvezel aanleggen in alle wijken in Groningen. 

Patrimonium heeft KPN toestemming gegeven voor het aanbrengen van een glasvezelaansluiting in al haar panden. Als huurder bent u niet verplicht om gebruik te maken van de aansluiting. U kunt bij uw eigen aanbieder (provider) blijven. Gezien de toekomst is het wel handig dat er een glasvezelaansluiting aanwezig is in de woning.

Heeft u nog vragen? Stuur dan een mail naar: vastgoedbeheer@patrimonium-groningen.nl.


x5x1

Maak het inbrekers niet te makkelijk


Oudste huurders Patrimonium in het zonnetje gezet

x5x1

De vijf oudste huurders van Patrimonium hebben vrijdag 18 december een mooi kerstboeket ontvangen van Patrimonium. De huurders zijn gezien de RIVM-maatregelen even in het zonnetje gezet in deze donkere dagen voor Kerst. De verraste huurders hebben het boeket bloemen zeer op prijs gesteld.


Actie Kerstwarmte in Beijum

x5x1

De werkgroep vrijwilligers in Beijum heeft bij ongeveer 200 families in Beijum een kerstpakket langsgebracht met als thema warmte en gezelligheid. In deze COVID19-periode een mooi gebaar voor een doelgroep die in het afgelopen jaar een nare periode heeft doorgemaakt.

Wij hebben als woningcorporatie deze actie kunnen ondersteunen door een ruimte beschikbaar te stellen voor de opslag en een auto voor het bezorgen.

Een mooie, bijzondere actie. Een compliment aan de vrijwilligers!


Update reparatieverzoeken n.a.v. nieuwe coronamaatregelen

x5x1

De door de regering afgekondigde maatregelen hebben gevolgen voor u als huurder. In de periode van 16 december tot en met 8 februari 2021 worden alleen urgente reparatieverzoeken uitgevoerd. De overige reparatieverzoeken worden uitgesteld tot na 8 februari 2021. We begrijpen dat deze maatregel voor u als huurder als vervelend kan worden ervaren. Gezondheid gaat voor alles, samen gaan we het virus te lijf.