Coronavirus

Patrimonium volgt wat betreft het Coronavirus het advies van het RIVM. En in het verlengde van de afgekondigde maatregelen door de regering kan het zijn dat u daar als huurder hinder van gaat ondervinden. We willen de veiligheid van u als huurder en de veiligheid van onze medewerkers niet in gevaar brengen en rekenen op uw begrip.


Vorige berichten