Eenmalige huurverlaging in 2021

In In 2021 geldt de Wet Eenmalige Huurverlaging Huurders met een lager inkomen. Deze wet houdt in dat huishoudens in een sociale huurwoning recht hebben op een eenmalige huurverlaging, als ze relatief te duur wonen voor hun inkomen.

Waarom een eenmalige huurverlaging?
Bij de toewijzing van een sociale huurwoning wordt er al rekening gehouden met een huurprijs die past bij het inkomen van de huurder. Toch kan het zijn dat door bijvoorbeeld een inkomensdaling of wijziging in huishoudsamenstelling, de huur te hoog is voor het inkomen. Om te voorkomen dat huurders daardoor in de problemen raken, heeft de regering op Prinsjesdag de maatregel afgekondigd om deze huurders tegemoet te komen met een eenmalige verlaging in 2021.

Geldt de verlaging voor alle woningen?
Nee, als de kale huur lager is dan € 633,25, dan is de huur al passend voor het inkomen en komt u als huurder niet in aanmerking voor de eenmalige huurverlaging. Ook huurders in de vrije sector komen niet in aanmerking voor een huurverlaging. De huurverlaging geldt uitsluitend voor huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 en lager dan € 752,33.

Komt u in aanmerking voor huurverlaging?
Dit is afhankelijk van de hoogte van uw huidige huur en inkomen. In onderstaand overzicht zijn per type huishouden de inkomens en kale huren opgenomen. Is uw inkomen lager én uw huur hoger dan de genoemde bedragen, dan komt u in aanmerking voor een huurverlaging. Belangrijk is dat servicekosten niet worden meegerekend in de huurprijs.

Hoe werkt de huurverlaging?
Patrimonium gaat voor alle huurders in een zelfstandige sociale huurwoning met een huurprijs hoger dan € 633,25 en lager dan € 752,33 bekijken of zij in aanmerking komen voor een eenmalige huurverlaging. Dit doen wij op basis van de inkomensgegeven die we over 2019 ontvangen van de belastingdienst. U ontvangt voor 1 april 2021 een brief van ons als u in aanmerking komt voor de eenmalige huurverlaging. De nieuwe huurprijs gaat dan in vanaf 1 mei 2021.

Kunt u als huurder ook zelf huurverlaging aanvragen?
Dit kan alleen als u een inkomensdaling na 2019 heeft gehad en/of waarbij de huurprijs boven de aftoppingsgrens is gekomen, dan kunt u in aanmerking komen voor huurverlaging. Hiervoor kunt u zelf een schriftelijk verzoek bij ons indienen. Hierbij geldt dat deze inkomensdaling tenminste zes maanden voorafgaand aan het verzoek tot huurverlaging is opgetreden. Ook verzoeken wij u dan om inkomensgegeven aan te leveren over deze periode (salarisstroken, uitkeringsspecificaties of bij ZZP, een verklaring van de boekhouder). Daarnaast dient u dan een zelf opgestelde verklaring over de actuele samenstelling van het huishouden te overleggen.

Patrimonium zal u binnen drie weken na ontvangst van uw aanvraag voor eenmalige huurverlaging laten weten of u hiervoor in aanmerking komt. Als dit zo is zullen wij u een huurverlagingsvoorstel doen. U kunt de eenmalige huurverlaging aanvragen tot 31 december 2021. De huurverlaging gaat in op de eerste dag van de tweede maand na de datum van het voorstel. Als bijvoorbeeld het voorstel wordt verstuurd in augustus, dan gaat de huurverlaging in per 1 oktober 2021.

Huurtoeslag
Met een lagere huur krijgt u misschien minder huurtoeslag. Met een lager inkomen misschien juist meer. Maak een proefberekening.  Geef uw nieuwe huur en uw eventueel gewijzigde inkomen door aan de Belastingdienst/Toeslagen. De woningcorporatie geeft uw huurverlaging ook door aan de belastingdienst. U kunt dit digitaal doen .

Heeft u nog vragen? Mail uw vraag naar: huurverlaging@patrimonium-groningen.nl.


Vorige berichten