Gezocht: leden voor Huurdersplatform Patrimonium Groningen

Het Huurdersplatform Patrimonium Groningen is er voor alle huurders van Patrimonium. Zij is als overkoepelende huurdersorganisatie de belangrijkste gesprekspartner namens de huurders van Patrimonium. Genoemde partijen vinden het belangrijk om gezamenlijk overleg te hebben over het beleid van Patrimonium.  Daarom hebben zij afgesproken om hierin samen op te trekken en elkaars belang en doelen te versterken. De huidige huurdersverenigingen van Patrimonium ondersteunen dit. Er worden circa acht kandidaten gezocht voor het Huurders Platform Patrimonium Groningen om stadsbreed de huurders van Patrimonium te vertegenwoordigen.

Doel en inhoud van de functie

Het Huurdersplatform overlegt in het belang van de huurders zo’n tien keer per jaar met Patrimonium. Het huurdersplatform is de vaste gesprekspartner voor de gemeente en Patrimonium bij het maken van de gemeentelijke prestatieafspraken over duurzaamheid, beschikbaarheid, leefbaarheid en betaalbaarheid. Om dit goed te kunnen doen, gaan we voortdurend met huurders in gesprek om te horen wat er bij hen leeft. Het huurdersplatform werkt op basis  van een samenwerkingsovereenkomst met Patrimonium.

Als Huurdersplatform kijken we naar de huidige, actuele situatie en naar toekomstige ontwikkelingen. Daarom richten wij ons op:

 • voldoende betaalbare en beschikbare woningen
 • goede kwaliteit van de woningen en een goed onderhoudsbeleid
 • energiebesparende maatregelen die bijdragen aan de klimaatdoelstellingen en verlaging van de woonlasten
 • een leefomgeving die schoon, heel en veilig is
 • beperking van woonlasten, ook als het gaat om gemeentelijke heffingen
 • transparante samenwerking.

Functie-eisen

 • Je bent een goede huurder van een woning van Patrimonium (voorbeeldfunctie)
 • Je hebt affiniteit met de taken van het Huurdersplatform
 • Je hebt de tijd om actief deel te nemen aan de activiteiten en het overleg van het Huurdersplatform, deze kunnen zowel overdag als in de avond plaatsvinden
 • Je voelt je betrokken bij het beleid en dienstverlening van Patrimonium, en bij het goed wonen in de gemeente Groningen
 • Je bekleedt geen andere functies die strijdig kunnen zijn met het belang van het Huurdersplatform
 • Je kunt digitaal werken
 • Je bent bereid om cursussen te volgen om je kennis te verbreden op het gebied van de volkshuisvesting en kunt wijkoverstijgend denken
 • Je bent een samenwerker

Belangstelling?
Is je belangstelling gewekt en voldoe je aan de functie-eisen? Stuur dan je gegevens en motivatie vóór 1 september 2019 aan hennievanbeekpoa@gmail.com.  De gesprekken vinden plaats vanaf 5 september 2019.


Vorige berichten