Het melden van aardbevingsschade

Door gaswinningen kunnen er aardbevingen voorkomen in ons werkgebied. Dit kan wat een woning betreft leiden tot scheuren in buiten- en binnenmuren, scheuren bij lateien (draagbalken) boven de kozijnen van de buitengevel, los stucwerk op plafond en wanden en of scheuren in wand- en vloertegels. Heeft u mogelijke aardbevingsschade dan kunt u dit bij ons melden door een e-mail te sturen naar aardbevingsschade@patrimonium-groningen.nl. Heeft u foto’s van de schade dan ontvangen wij deze ook graag. Nu uw melding wordt er met u een afspraak gemaakt om de schade te beoordelen en te fotograferen. Voor de afhandeling van schade aan ons woningbezit is een convenant met de IMG (Instituut Mijnbouwschade Groningen) afgesloten. Hierin staan o.a. afspraken over het proces en onkostenvergoeding richting huurders.

Meer informatie over de IMG is te vinden op de website www.schadedoormijnbouw.nl


Vorige berichten