Huurders gemeente Groningen verzetten zich tegen de (ver)huurdersheffing

Afgelopen jaar betaalden de Groninger corporaties € 25 miljoen aan verhuurdersheffing. De huurders en woningzoekenden in de stad Groningen – vertegenwoordigd door de huurdersorganisaties – zien dat de wachtlijsten voor woningzoekenden oplopen. Ondertussen blijven de huren ook stijgen en staat de betaalbaarheid onder druk. Corporaties willen en moeten bouwen. Ook het verduurzamen van woningen staat hoog op de agenda van de corporaties. Door meer te verduurzamen houden zij de huren betaalbaar. Voor dit alles is geld nodig. 
 
Huurdersorganisaties hebben een pamflet opgesteld
De huurdersorganisaties Grobos, AH WOON, de Participatieraad, KAR, HPPG, Huurdersraad De Huismeesters, Huurdersvereniging Hoogkerk-Noorddijk en HP Bedum Ten Boer hebben samen een pamflet opgesteld. Een pamflet waarin zij de politieke partijen oproepen om een sociaal gezicht te laten zien en de onrechtvaardige belasting stop te zetten. De woningcorporaties (Wierden en Borgen, Patrimonium, Lefier, Woonborg, De Huismeesters en Nijestee) en de gemeente Groningen ondersteunen deze actie.

Stel dat de corporaties weer 25 miljoen euro kunnen investeren
Dan kunnen zij bijvoorbeeld 300 extra woningen per jaar bouwen. Of kunnen zij voor hetzelfde bedrag jaarlijks 1.000 extra woningen verduurzamen naar label A. Of investeren zij deze middelen in het betaalbaar houden van het wonen.

Henk Nijboer (PvdA) lid van de Tweede Kamer ontving het eerste pamflet
Maandag 7 december kreeg Henk Nijboer op de Grote Markt van twee vertegenwoordigers vanuit de huurdersorganisaties het pamflet aangeboden. Hij neemt het pamflet woensdag 9 december mee naar Den Haag om aandacht te vragen voor de situatie in Groningen. Op deze datum staat wonen opnieuw op de agenda van de Tweede Kamer. De huurdersorganisaties hebben daarnaast drie filmpjes gemaakt waarin huurders aan het woord komen over hun situatie.
Het pamflet vindt u hier.


Vorige berichten