Huurdersonderzoek KWH 2020

Jaarlijks doen we nu mee met de Aedes Benchmark. Een belangrijk onderdeel daarvan is het huurdersoordeel, waarvoor KWH elk jaar een quick scan voor ons uitvoert. Onze huurders staan centraal, wij willen de huurders zo optimaal mogelijk bedienen. Daarom hebben we er voor gekozen om de onderzoeken van KWH uit te breiden. We willen graag achterhalen wat onze huurder vinden van onze dienstverlening (klantprocessen). Daarom gaan we komend jaar (2020) drie klantprocessen onderzoeken:
– vertrokken huurders
– nieuwe huurders
– reparaties
Van het klantproces onderhoud en verbetering laten we een quick scan uitvoeren. KWH graat op basis van gegevens die wij vanaf februari 2020 maandelijks aanleveren, huurders benaderen om hun te vragen naar hun ervaringen op basis samengestelde vragenlijsten. Op basis van de uitkomsten van deze onderzoeken kan Patrimonium haar dienstverlening aanpassen of verbeteren waar dit gewenst en nodig is. Het kan zijn dat u benaderd wordt door KWH. Wij vinden het fijn als u hieraan mee wilt werken en ons wilt laten weten wat goed gaat en wat naar uw idee beter kan. Als u niet wilt deelnemen, kunt u dit direct aangeven als KWH contact met u opneemt. Indien u vragen heeft over dit onderzoek, dan kunt u ons berichten via klantenpunt@patrimonium-groningen.nl
Alvast bedankt voor uw medewerking!


Vorige berichten