Ik ben huurder

Het is gewenst om wijzigingen in de samenstelling van het huishouden – en daarmee de gewenste tenaamstelling van de huurovereenkomst – schriftelijk aan Patrimonium door te geven. Hiervan is sprake bij overlijden van één van de partners of bij vertrek van de in de huurovereenkomst genoemde persoon (personen) terwijl de andere persoon (personen) in de woning wil(len) blijven wonen.

Het is niet in alle situaties nodig een nieuwe huurovereenkomst te tekenen, maar in elk geval zullen wij een schriftelijke bevestiging van de gewijzigde tenaamstelling geven. Ook bij echtscheiding is het van belang om on schriftelijk op de hoogte te brengen. Dit kan door een schriftelijke verklaring van de vertrekkende partner of door een vonnis van de rechtbank waaruit blijkt aan wie van beide partners de woning is toegewezen.

Het is niet in alle situaties nodig een nieuwe huurovereenkomst te tekenen, maar in elk geval zullen wij een schriftelijke bevestiging van de gewijzigde tenaamstelling geven. Dit kan door een schriftelijke verklaring van de vertrekkende partner of door een vonnis van de rechtbank waaruit blijkt aan wie van beide partners de woning is toegewezen.

Bekijk ook: