Q & A Servicekosten

Naast uw huur betaalt u soms ook servicekosten. Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur komen. U betaalt servicekosten voor diensten en leveringen die wij voor u uitvoeren en die in de regel voor een heel portiek of woongebouw zijn afgesproken, zoals schoonmaak, onderhoud van de tuinen en glasbewassing. De servicekosten zijn niet voor iedereen hetzelfde. Dat hangt af van de voorzieningen in uw gebouw.
In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen. U kunt de leveringen en diensten ook terugvinden op de huurspecificatie. U ontvangt elk jaar een huurspecificatie bij de brief over de huurverhoging. De servicekosten zijn daarom een schatting. U betaalt iedere maand een voorschot. Als we de rekeningen van de leveranciers hebben, berekenen wij de werkelijke kosten.

Huurprijs
De huurprijs bestaat meestal uit twee delen, namelijk de netto huur en bruto huur. De netto huur wordt ook wel de kale huur genoemd en is de prijs die u betaalt voor de woonruimte. De bruto huur is de kale huurprijs plus eventuele servicekosten.

De jaarlijkse afrekening
Er zijn twee verschillende soorten servicekosten, namelijk de verrekenbare en de niet-verrekenbare servicekosten.
Onder niet-verrekenbare servicekosten vallen diensten (zoals glasverzekering, ontstoppingsfonds en service abonnement onderhoud) waar u gedurende het jaar gebruik van kunt maken en waar u een vast bedrag per maand voor betaald. Bij de niet-verrekenbare servicekosten wordt aan het einde van het jaar geen afrekening gemaakt. De omvang van het fonds staat in verhouding tot de te verwachten kosten.
De verrekenbare servicekosten zijn kosten waarvoor u een vast bedrag per maand voor betaald (zoals o.a. schoonmaak algemene ruimten, stroomverbruik algemene ruimten, glazen wassen) en waarbij we aan het einde van het jaar bekijken hoe hoog de kosten in werkelijkheid zijn geweest. Hierbij zullen we dan een eindafrekening maken waaruit zal blijken of u geld terug krijgt of dat u nog een bedrag zal moeten betalen.

Huurtoeslag
De huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten, welke u aan kunt vragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst berekent de huurtoeslag op basis van uw netto (kale) huurprijs plus één of meer van de volgende servicekosten (tot maximaal € 12 per onderdeel):
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • Kosten voor de huismeester;
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten.
 • Individuele kosten worden dus niet meegerekend. Ook als u huurtoeslag ontvangt, betaalt u de (volledige) huur direct aan ons. De Belastingdienst maakt de huurtoeslag over op uw rekening.


  Q & A servicekosten 

  1. Hoe is mijn berekening gemaakt?

  Er is gekeken naar het door u betaalde voorschot en de ontvangen inkoopfacturen voor uw woning. Indien u ook betaalt voor de centrale ruimtes, dan hebben wij ook naar deze kosten gekeken. Alle kosten hebben betrekking op 2022

  2. Waarom worden de servicekosten maar eenmaal per jaar afgerekend?

  Omdat veel leveranciers één keer per jaar de afrekening sturen, deze afrekening is de basis voor de afrekening van uw servicekosten

  3. Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

  Er worden kosten gemaakt voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen (verdeelsleutels) zo ook uw vragen over de afrekening. Een deel van die kosten worden aan uw doorberekend

  4. Waarom moet ik bijbetalen?

  Als u moet bijbetalen, betekent dit dat de daadwerkelijke servicekosten hoger zijn uitgevallen dan van tevoren is ingeschat. De betaalde voorschotten waren lager dan de uiteindelijke werkelijke kosten. Op voorhand is er een inschatting gemaakt van de verwachte kosten, in de werkelijkheid waren de kosten dus hoger

  5. Moet ik het te bijbetalen bedrag zelf overmaken?

  Op de afrekennota is te zien op welke wijze u betaalt, indien er staat vermeld dat u het bedrag zelf moet overmaken, kunt u dit via uw bank overmaken. Maar u kunt dit ook via het klantportaal doen met vermelding van het betalingskenmerk

  6. Ik heb nog geld tegoed van Patrimonium, wordt dit verrekend met mijn afrekening?

  Nee, dit wordt niet verrekend. U moet de afrekening servicekosten aan Patrimonium betalen onder vermelding van uw contractnummer

  7. Ik krijg geld terug van de afrekening, maar ik heb nog een aanmaning liggen, wordt dit nu verrekend?

  Ja, dit wordt verrekend

  8. Ik krijg geld terug, op welk bankrekeningnummer?

  Op het bij ons bekende rekeningnummer, dit nummer is ook te zien in het klantportaal

  9. Kan ik ook in termijnen betalen?

  Ja dat kan, er kan een betalingsregeling worden aangemaakt voor een periode van maximaal 6 maanden. U kunt dit zelf regelen via het klantportaal of een e-mail sturen of bellen met het telefoonnummer in de brief

  10. Wordt mijn voorschot nu ook aangepast?

  U ontvangt een bericht als een verhoging/verlaging aan de orde is. De nieuwe voorschotten worden berekend op basis van doorgegeven prijzen van de leveranciers

  11. Ik huur niet het hele jaar de woning, betaal ik dan een heel jaar?

  Nee, de servicekosten worden alleen berekend over de periode dat u de woning huurt

  12. Mijn buren betalen een ander bedrag of hebben een andere afrekening ontvangen als ik

  De afrekening kan verschillen door gedeelde kosten en eigen kosten

  13. Waarom betaal ik voor een huismeester (buurtbeheerder)?

  De buurtbeheerder (ook wel huismeester) komt regelmatig bij uw woongebouw langs om werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan werkzaamheden op het gebied van voorlichting, toezicht en controle. Samen met de andere bewoners betaalt u een deel van deze kosten

  14. Ik heb geen portiekverlichting en moet wel betalen.

  De omschrijving portiekverlichting geldt voor overige gemeenschappelijke ruimte maar ook voor bijv. de verlichting voor een brandgang

  Staat uw vraag er niet bij? Of zijn er nog onduidelijkheden n.a.v. de servicekosten dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken via 050- 52 999 25, via het klantportaal Mijn Patrimonium of per e-mail servicekosten@patrimonium-groningen.nl.


  Veel gestelde vragen over energie.

  Loopt de levering van energie voor u via Patrimonium dan is onderstaande voor u van belang.

  1. Looptijd energiecontract Patrimonium en uw huidige voorschot.

  Patrimonium heeft een energiecontract dat loopt tot 31 december 2022. De prijzen zijn dit jaar dus nog ongewijzigd en uw huidige voorschot is hierop gebaseerd.

  2. Per 1 januari 2023 adviseren wij een aangepast voorschot bedrag voor energie.

  Op dit moment weten wij nog niet welke prijs per 2023 betaald moet gaan worden. Een deel zal op basis van een variabele prijs zijn en een deel op basis van een vaste prijs. De bedragen zullen aanzienlijk hoger zijn doordat de prijzen voor gas en elektriciteit blijven stijgen en u niet meer kunt profiteren van het vaste contract wat was afgesloten. Normaalgesproken krijgt u in juli bij de eindafrekening een nieuw voorschotbedrag voorgesteld. Wij zullen nu in december een advies geven voor aanpassing van dit voorschot om te voorkomen dat u bij de eindafrekening in juli 2023 een aanzienlijk bedrag moet gaan terugbetalen. U hoort uiterlijk in december 2022 wat we aan nieuw voorschot per 1 januari 2023 zullen adviseren.

  3. In december ontvangt u een brief met prijzen 2023 + adviesvoorstel verhoging voorschot.

  In december ontvangt u van ons een brief met de prijzen die we voor 2023 verwachten. In de brief staat het advies van ons om het voorschot met ingang van 1 januari 2023 te verhogen.


  Vergoeding 190 euro en prijsplafond.

  1. Prinsjesdag, prijsplafond voor energie

  Er is sprake van een prijsplafond voor individuele klanten van energiebedrijven Dit betekent dat dat huishoudens tot 1.100 m3 maximaal € 1,45 betalen voor gas. Voor elektriciteit gaat het maximale tarief naar € 0,40 per kilowattuur (kWh) tot een verbruik van 2.900 kWh per jaar. Hoe dit zich vertaalt naar corporaties met blokverwarmingen is nog niet duidelijk. Wel is men hier landelijk mee bezig om te kijken dat ook huurders die gebruik maken van een blokverwarming en niet zelf het gas inkopen, ook profijt hebben van een prijsplafond. We volgen dit vanzelfsprekend op de voet en informeren u hierover.

  2. Vergoeding van € 190,- voor de maanden november en december 2022.

  De Rijksoverheid zegt op dit moment hierover: “U krijgt de 190 korting op uw energierekening in november en december van uw leverancier voor elektriciteit. Het bedrag wordt namelijk verrekend met uw elektriciteitsaansluiting en niet met uw gasaansluiting.” Aangezien bijna al onze huurders voor Electra een eigen contract hebben betekent dit dat de meeste huurders deze compensatie gewoon ontvangen via hun energieleverancier. Hoe dit wordt verrekend verschilt per leverancier. De Rijksoverheid geeft aan dat de energieleveranciers dit op de volgende manieren kunnen doen: Optie 1:Door 190 euro over te maken; Optie 2: Door 190 euro van de voorschot- of eindnota voor elektriciteit af te halen; Optie 3: Door een deel van de 190 euro over te maken en het andere deel van de voorschot- of eindnota voor elektriciteit af te halen; Optie 4: Door 190 euro van een openstaande rekening of betalingsregeling af te halen, of; Optie 5: Door 190 euro over te maken nadat je het contract beëindigt Voor huurders die geen eigen elektra contract hebben is het nog onduidelijk voor ons hoe de compensatie wordt geregeld. Zodra wij hierover meer informatie hebben dan zullen wij daarover berichten.


  Verduurzaming, zonnepanelen, isoleren, glas en gasloos.

  1. Wat doet Patrimonium om woningen te verduurzamen in deze tijd?

  Vastgoed is druk bezig met de verduurzaming van woningen. Werkzaamheden als vervanging HR++ glas, muur- en dakisolatie, aansluitingen WarmteStad staan voor de komende jaren voor veel van onze woningen gepland. De afgelopen jaren hebben wij al veel gedaan aan verduurzaming.

  2. Ik wil graag zonnepanelen, hoe kan ik die krijgen?

  Er wordt op dit moment een regeling uitgewerkt waarbij het mogelijk wordt voor eengezinswoningen om zonnepanelen aan te vragen. Deze regeling zal in het voorjaar van 2023 beschikbaar komen, waarbij we u via onze website zullen informeren.

  3. Er liggen zonnepanelen op de flat, kunnen bewoners daar ook voordeel uit halen? ?

  Dit kan per flat verschillen , maar bij veel van de flats wordt dit voordeel verrekend via de algemene servicekosten. Stroom wat wordt opgewekt wordt in mindering gebracht op de algemene stroomkosten van deze locatie, deze worden evenredig verlaagd.

  4. Ik wil mijn woning beter isoleren, wat kan Patrimonium hierin betekenen?

  Voor de komende jaren staan er veel verduurzamingsmaatregelen gepland in alle wijken. Het aanbrengen van kleine voorzieningen zoals tochtstrips, radiatorfolie of een waterbesparende douchekop kunt u ook zelf doen. Heeft u andere vragen? Stuur een mail met uw vraag naar klantenpunt@patrimonium-groningen.nl.

  5. Kan het enkel glas in mijn woning vervangen worden voor dubbel glas?

  Patrimonium gaat de komende jaren al het enkel glas vervangen. Heeft u hierover een specifieke vraag? Dan horen wij graag van u.

  6. Is mijn woning geïsoleerd? En hoe?

  Uw woning heeft een energielabel. Welk label uw woning heeft kunt u checken op ep-online.nl. Een groot deel van onze voorraad wordt de komende jaren naar energielabel A gebracht Heeft u vragen over de isolatie van uw woning dan horen wij dit graag via klantenpunt@patrimonium-groningen.nl.

  7. Kan ik een (hybride) warmtepomp krijgen (tegen betaling)?

  Een (hybride) warmtepomp is niet geschikt voor elke woning/installatie. U kunt zelf geen warmtepomp plaatsen. Het eventueel plaatsen van een warmtepomp gaat via Planmatig Onderhoud.

  8. Ik wil dat mijn woning wordt verduurzaamd, wanneer kom ik daarvoor in aanmerking?

  Verduurzaming vindt de komende jaren gefaseerd plaats in de verschillende wijken zodat we grootste deel van de voorraad naar Label A hebben gebracht. We kunnen dit niet allemaal tegelijk doen en de woningen zijn dan ook gefaseerd voor de komende jaren. Daarbij worden de woningen met de slechtste labels als eerste aangepakt. Onze afdeling vastgoed informeert de bewoners van te voren wanneer u woning dit jaar op de planning staat.

  9. Ik wil van het gas af (bijv. elektrisch koken), wat kan Patrimonium hierin betekenen?

  Dit gebeurt projectmatig. U kunt individueel een aanpassing in de meterkast aanvragen voor elektrisch koken. U ontvangt van ons een voorstelbrief. De kosten zijn in dat geval voor uw eigen rekening  Bespaartips en doe-het-zelfbespaartips

  Door een simpele aanpassing houdt u veel warmte in huis.

  Hulp van organisaties en subsidies


  Extra Patrimonium Publiek  
  In november brengt Patrimonium een extra Patrimonium Publiek uit die volledig in het teken staat van energiebesparing. En geeft ook extra informatie over belangrijke zaken rondom de compensaties.

  PATRIMONIUM PUBLIEK

  Heeft u hulp nodig bij het betalen van de huur

  Het kan gebeuren dat u de huur niet op tijd of volledig kunt betalen. Omdat bijvoorbeeld de energierekening opeens hoger is geworden. U kunt met ons in gesprek gaan om te kijken naar een oplossing. U staat er niet alleen voor. Heeft u een vraag neemt u dan contact op met ons Klantenpunt via 050 – 5299999 of klantenpunt@patrimonium-groningen.nl.