Servicekosten

Naast uw huur betaalt u soms ook servicekosten. Servicekosten zijn kosten die bovenop de kale huur komen. U betaalt servicekosten voor diensten en leveringen die wij voor u uitvoeren en die in de regel voor een heel portiek of woongebouw zijn afgesproken, zoals schoonmaak, onderhoud van de tuinen en glasbewassing. De servicekosten zijn niet voor iedereen hetzelfde. Dat hangt af van de voorzieningen in uw gebouw.
In uw huurovereenkomst staat vermeld om welke leveringen en diensten het in uw geval gaat, tenzij de levering later met u is overeengekomen. U kunt de leveringen en diensten ook terugvinden op de huurspecificatie. U ontvangt elk jaar een huurspecificatie bij de brief over de huurverhoging. De servicekosten zijn daarom een schatting. U betaalt iedere maand een voorschot. Als we de rekeningen van de leveranciers hebben, berekenen wij de werkelijke kosten.

Huurprijs
De huurprijs bestaat meestal uit twee delen, namelijk de netto huur en bruto huur. De netto huur wordt ook wel de kale huur genoemd en is de prijs die u betaalt voor de woonruimte. De bruto huur is de kale huurprijs plus eventuele servicekosten.

De jaarlijkse afrekening
Er zijn twee verschillende soorten servicekosten, namelijk de verrekenbare en de niet-verrekenbare servicekosten.
Onder niet-verrekenbare servicekosten vallen diensten (zoals glasverzekering, ontstoppingsfonds en service abonnement onderhoud) waar u gedurende het jaar gebruik van kunt maken en waar u een vast bedrag per maand voor betaald. Bij de niet-verrekenbare servicekosten wordt aan het einde van het jaar geen afrekening gemaakt. De omvang van het fonds staat in verhouding tot de te verwachten kosten.
De verrekenbare servicekosten zijn kosten waarvoor u een vast bedrag per maand voor betaald (zoals o.a. schoonmaak algemene ruimten, stroomverbruik algemene ruimten, glazen wassen) en waarbij we aan het einde van het jaar bekijken hoe hoog de kosten in werkelijkheid zijn geweest. Hierbij zullen we dan een eindafrekening maken waaruit zal blijken of u geld terug krijgt of dat u nog een bedrag zal moeten betalen.

Huurtoeslag
De huurtoeslag is een bijdrage in de huurkosten, welke u aan kunt vragen bij de Belastingdienst. De Belastingdienst berekent de huurtoeslag op basis van uw netto (kale) huurprijs plus één of meer van de volgende servicekosten (tot maximaal € 12 per onderdeel):
 • Schoonmaakkosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • Energiekosten voor gemeenschappelijke ruimten;
 • Kosten voor de huismeester;
 • Kosten voor dienst- en recreatieruimten.
 • Individuele kosten worden dus niet meegerekend. Ook als u huurtoeslag ontvangt, betaalt u de (volledige) huur direct aan ons. De Belastingdienst maakt de huurtoeslag over op uw rekening.


  Q & A servicekosten 

  1. Hoe is mijn berekening gemaakt?

  Er is gekeken naar het door u betaalde voorschot en de ontvangen inkoopfacturen voor uw woning. Indien u ook betaalt voor de centrale ruimtes, dan hebben wij ook naar deze kosten gekeken. Alle kosten hebben betrekking op 2021

  2. Waarom worden de servicekosten maar eenmaal per jaar afgerekend?

  Omdat veel leveranciers één keer per jaar de afrekening sturen, deze afrekening is de basis voor de afrekening van uw servicekosten

  3. Waarom betaal ik administratiekosten over de afrekening servicekosten?

  Er worden kosten gemaakt voor het opstellen, boeken en betalen van facturen en afrekeningen (verdeelsleutels) zo ook uw vragen over de afrekening. Een deel van die kosten worden aan uw doorberekend

  4. Waarom moet ik bijbetalen?

  Als u moet bijbetalen, betekent dit dat de daadwerkelijke servicekosten hoger zijn uitgevallen dan van tevoren is ingeschat. De betaalde voorschotten waren lager dan de uiteindelijke werkelijke kosten. Op voorhand is er een inschatting gemaakt van de verwachte kosten, in de werkelijkheid waren de kosten dus hoger

  5. Moet ik het te bijbetalen bedrag zelf overmaken?

  Op de afrekennota is te zien op welke wijze u betaalt, indien er staat vermeld dat u het bedrag zelf moet overmaken, kunt u dit via uw bank overmaken. Maar u kunt dit ook via het klantportaal doen met vermelding van het betalingskenmerk

  6. Ik heb nog geld tegoed van Patrimonium, wordt dit verrekend met mijn afrekening?

  Nee, dit wordt niet verrekend. U moet de afrekening servicekosten aan Patrimonium betalen onder vermelding van uw contractnummer

  7. Ik krijg geld terug van de afrekening, maar ik heb nog een aanmaning liggen, wordt dit nu verrekend?

  Ja, dit wordt verrekend

  8. Ik krijg geld terug, op welk bankrekeningnummer?

  Op het bij ons bekende rekeningnummer, dit nummer is ook te zien in het klantportaal

  9. Kan ik ook in termijnen betalen?

  Ja dat kan, er kan een betalingsregeling worden aangemaakt voor een periode van maximaal 6 maanden. U kunt dit zelf regelen via het klantportaal of een e-mail sturen of bellen met het telefoonnummer in de brief

  10. Wordt mijn voorschot nu ook aangepast?

  U ontvangt een bericht als een verhoging/verlaging aan de orde is. De nieuwe voorschotten worden berekend op basis van doorgegeven prijzen van de leveranciers

  11. Ik huur niet het hele jaar de woning, betaal ik dan een heel jaar?

  Nee, de servicekosten worden alleen berekend over de periode dat u de woning huurt

  12. Mijn buren betalen een ander bedrag of hebben een andere afrekening ontvangen als ik

  De afrekening kan verschillen door gedeelde kosten en eigen kosten

  13. Waarom betaal ik voor een huismeester (buurtbeheerder)?

  De buurtbeheerder (ook wel huismeester) komt regelmatig bij uw woongebouw langs om werkzaamheden uit te voeren. Denk hierbij aan werkzaamheden op het gebied van voorlichting, toezicht en controle. Samen met de andere bewoners betaalt u een deel van deze kosten

  14. Ik heb geen portiekverlichting en moet wel betalen.

  De omschrijving portiekverlichting geldt voor overige gemeenschappelijke ruimte maar ook voor bijv. de verlichting voor een brandgang

  Staat uw vraag er niet bij? Of zijn er nog onduidelijkheden n.a.v. de servicekosten dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken via 050- 52 999 29, via het klantportaal Mijn Patrimonium of per e-mail servicekosten@patrimonium-groningen.nl.