Huisbewaarderschap

Gaat u voor werk, studie, ziekte, opname voor verpleging, verblijf in een penitentiaire inrichting of een wereldreis naar een andere woon- of verblijfplaats in Nederland of in het buitenland? Met huisbewaring kunt u iemand anders legaal in uw woning laten wonen, gedurende maximaal één jaar. Op het moment dat zo’n situatie zich voordoet, kunt u een aanvraag indienen voor het aanstellen van een huisbewaarder. Het is belangrijk om dit goed en legaal te regelen omdat u anders het risico loopt uw woning kwijt te raken. De huisbewaring vindt niet plaats via andere aanbieders van woningen, zoals Housing Office of Direct Wonen.

Wat is een huisbewaarder?

Een huisbewaarder is een persoon die tijdens uw afwezigheid in uw woning verblijft. Dat kan bijvoorbeeld een vriend, kennis of familielid zijn. Het doel van huisbewaarderschap is dat iemand op uw woning past. U moet hiervoor wel toestemming aan ons vragen.

Hoe werkt het?

De huurovereenkomst tussen de huurder en Patrimonium blijft gedurende de periode van huisbewaring bestaan. U blijft zelf verantwoordelijk voor de woning én voor de betaling van de huur. Bij huisbewaarderschap zijn drie partijen betrokken: Patrimonium, de huurder en de huisbewaarder. Tussen u en de huisbewaarder bestaat geen huurovereenkomst maar een huisbewaarderschapsverklaring of –contract.

Bij de aanvraag van huisbewaarderschap moet u kunnen aantonen dat de aanvraag een geldige reden betreft. U dient als huurder daarom minimaal drie weken vóór vertrek de aanvraag schriftelijk of via de e-mail (verhuur@patrimonium-groningen.nl) in te dienen en de volgende gegevens te verstrekken:

 • Een bewijs tijdelijk vertrek door een kopie van de reispapieren, de arbeids- of studieovereenkomst waaruit de duur van de overeenkomst blijkt, een verklaring waaruit de medische noodzaak blijkt tot langdurig opnemen of waaruit de detentie blijkt.
 • Naam, voorletters en geboortedatum van de huisbewaarder en de periode van huisbewaarderschap.
 • Een correspondentieadres en contactgegevens van de huurder in Nederland.
 • Een kopie van een huisbewaarderschapsverklaring of –contract (voorzien van handtekeningen). Dit contract dient u zelf op te stellen.
   In dit huisbewaardercontract dient onder meer te staan:

  • Gegevens van huurder en huisbewaarder (ook bereikbaarheidsgegevens)
  • Het adres van de betreffende woning
  • De datum waarop het contract ingaat en eindigt
  • Eventuele gemaakte afspraken

Wanneer wij deze gegevens hebben ontvangen, beoordelen wij of de huurder toestemming krijgt voor de huisbewaarderschap. De huurder krijgt daarvan schriftelijk bericht. Als wij toestemming verlenen krijgt u als huurder een brief, die zowel door u als door de huisbewaarder moet worden ondertekend en vóór vertrek teruggestuurd moet worden.

De huisbewaarder heeft geen enkel recht op de woning of op vervangende woonruimte na beëindiging van het huisbewaarderschap. Mocht u na deze periode niet terug gekeerd zijn in de woning, dan moet de huisbewaarder toch de woning verlaten. Blijft de huisbewaarder in de woning, dan is er sprake van illegale bewoning en kan er een ontruimingsprocedure tegen de huisbewaarder begonnen worden.