Huurincasso

Bij het huren van een woning hoort ook het betalen van de huur. Door het ondertekenen van de huurovereenkomst en de daarbij behorende algemene huurvoorwaarden heeft u er mee ingestemd de huur op tijd te betalen. De makkelijkste manier om uw huur te betalen, en tevens ook een verplichting die gesteld is in onze algemene voorwaarden, is om ons te machtigen om de huur automatisch af te schrijven. De huur wordt daarmee tussen de 5e en de 10e van de maand geïncasseerd.

Algemene informatie

Voor welke datum moet de huur betaald zijn?
U betaalt uw huur vóór de 10e dag van de lopende maand. Dus de huur van april is uiterlijk 10 april op de rekening van Patrimonium bijgeschreven. U bent zelf verantwoordelijk voor het op tijd betalen van de huur. 
Het is niet toegestaan om uw huur na de 10e te betalen. Betaal op tijd om aanmaningen en eventuele extra andere kosten te voorkomen.

(Uw huurbetaling is niet afhankelijk van de datum waarop u uw salaris of uitkering of pensioen ontvangt).

U bent het niet eens met de afschrijving
Is er volgens u een verkeerd bedrag afgeschreven via de automatische incasso? Dan heeft u 56 kalenderdagen de tijd om uw bank te vragen het bedrag terug te storten. U moet er daarna wel zelf voor zorgen dat het juiste huurbedrag alsnog wordt overgemaakt. Laat vervolgens ook aan Patrimonium weten waarom u een storno heeft aangevraagd.

Wat is het rekeningnummer van Patrimonium?
Het rekeningnummer (IBAN) van Patrimonium is: NL 17 INGB 0211307521 (t.n.v. Christelijke Woningstichting Patrimonium).

Manieren om de huur te betalen

Automatische incasso
Door het afgeven van de machtiging geeft u ons toestemming om maandelijks de huur van uw rekening af te schrijven. Dit gebeurt tussen de 5e en de 10e van elke maand. Tevens hoeft u geen wijziging door te geven bij de jaarlijkse huurverhoging, per 1 juli schrijven wij automatisch het nieuwe huurbedrag af.

Belangrijk bij de automatische incasso is natuurlijk wel dat het saldo op uw bankrekening voldoende is.

Heeft u ons nog niet gemachtigd, en wilt u graag gebruik maken van automatische incasso? Vraag dan een machtigingskaart aan door een e-mail te sturen naar huurincasso@patrimonium-groningen.nl.

U kunt ook langskomen bij ons kantoor aan de Peizerweg 136 om het formulier in te vullen en af te geven. 

Zelf overmaken
Indien de betaling om welke reden dan ook niet door middel van de automatische incasso kan worden uitgevoerd, dan bent u zelf verplicht zorg te dragen dat de huur uiterlijk op de 10e van de maand bij ons op rekening staat.
Wanneer u de huur naar ons overmaakt dan kunt u het volgende rekeningnummer gebruiken: (IBAN) NL 17 INGB 0211307521 t.n.v. Christelijke Woningstichting Patrimonium.
Houdt er rekening mee dat het een paar dagen kan duren voordat de huur op onze rekening staat en vergeet niet bij de overboeking altijd uw gegevens te vermelden.

Geeft u er de voorkeur aan dat uw bank maandelijks het huurbedrag aan ons overmaakt? Ook dat kan. Let er op dat het bedrag dan voor de 10e van de maand bij ons op de rekening dient te staan en houdt u er rekening mee dat u de bank tijdig informeert over wijzigingen in het huurbedrag. Zo voorkomt u dat het verkeerde bedrag wordt overgemaakt.

Pinnen

U kunt de huur pinnen op ons kantoor in Groningen, Peizerweg 136.

Wijzigingen

Hoe wijzig ik de betaalwijze?
Maakt u de huur zelf over maar wilt u overgaan op automatische incasso? Laat het ons weten. U ontvangt dan van ons een machtigingsformulier.

Als u de huur weer zelf wilt overmaken, kunt u uw automatische incasso (SEPA) intrekken. Op de website van uw bank vindt u hoe dat moet.

Hoe wijzig ik mijn bankrekeningnummer bij Patrimonium?
Wanneer u het rekeningnummer wilt wijzigen, dan kunt u ons een e-mail sturen met het wijzigingsverzoek. Dit mag u sturen naar huurincasso@patrimonium-groningen.nl 
Vergeet niet de volgende informatie in dit bericht te vermelden:
Naam, adres, oud bankrekeningnummer, nieuw bankrekeningnummer en geef aan per ingang van wanneer u zou willen dat dit ingaat.

Hoe wijzig ik de datum van afschrijving?
Met het afgeven van de machtiging voor de automatische incasso, schrijft Patrimonium de huur tussen de 5e en de 10e van de maand af. Dit is automatisch ingesteld en kunnen wij niet aanpassen. Indien u toch echt wenst op een eerder moment te betalen, dan kunt u het beste zelf de huur overmaken of uw bank de opdracht geven om de huur maandelijks op een eerdere datum af te schrijven.

Probleem met betalen?

U kunt uw huur niet (op tijd) betalen
Trek op tijd aan de bel als u (tijdelijk) niet in staat bent uw huur te betalen. Hoe eerder u contact met Patrimonium opneemt, hoe beter. In overleg is er altijd een oplossing te vinden. Mogelijk lukt het om een betalingsregeling met u te treffen.

U heeft een betalingsachterstand en laat niets horen
Uw huur dient uiterlijk op de 10e van de maand bij ons op rekening te staan. Ontvangen wij uw huur niet op tijd én laat u ons ook niet weten dat het niet lukt om te betalen? Dan sturen we u een aanmaning.

Deurwaarder
Als u uw maandelijkse huurbetaling en eventuele betalingsregeling niet nakomt, dan wordt het incasseren van de achterstallige huur in handen gegeven van een deurwaarder. De kosten voor de deurwaarder zijn dan voor u. Zelfs ontruiming is mogelijk. Bespreek uw zaken dus in een zo vroeg mogelijk stadium met ons, zodat we u kunnen helpen bij het zoeken naar een oplossing.

Financiële hulp in uw wijk
In alle wijken in de stad bestaan initiatieven om financiële hulp te bieden aan mensen die dat nodig hebben. WIJ Groningen is de overkoepelende naam van elf sociale wijkteams in de stad. Binnen WIJ Groningen werken diverse organisaties samen. Zo bieden zij ook ondersteuning op financieel gebied. Meer weten? Ga naar www.wij.groningen.nl

Besparen op de vaste lasten?
Laat u gratis en vrijblijvend adviseren door de VoorzieningenWijzer. Dit betreft een programma waarmee er beoordeeld kan worden of u kunt besparen op uw maandelijkse kosten. Patrimonium werkt daarvoor samen met mensen van De VoorzieningenWijzer. Met hun kennis van alle regelingen en mogelijkheden bekijken ze samen met u waar u voordeel mee kunt halen. Klik hier om de informatieflyer te downloaden.