Overeenkomst wijzigen

Rechten en plichten

Als u een woning bij ons gaat huren dan sluit u een huurovereenkomst met ons. In deze huurovereenkomst met bijhorende algemene huurvoorwaarden staan de belangrijkste afspraken: uw rechten én plichten.

Vertrek van één van de huurders

Als u samen een huurovereenkomst bent aangegaan, deelt u ook samen de rechten én de plichten. Wanneer één van de huurders de woning verlaat, is een wijziging van de tenaamstelling noodzakelijk. Deze wijziging kan alleen per 1e van de volgende maand plaatsvinden. Dit kunt u aangeven via het formulier wijziging huurovereenkomst.  Dit formulier moet door de vertrekkende huurder worden ondertekend en naar Patrimonium worden opgestuurd. Wij zullen de wijzigingsaanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen. U kunt het formulier ook inscannen en naar ons mailen verhuur@patrimonium-groningen.nl

Door echtscheiding of door scheiding van tafel en bed kan het huurrecht van één van de huurders vrijwillig of door een rechtelijke beschikking worden beëindigd. In de beschikking staat meestal wie van de huurders in de woning mag blijven wonen. Huurders zijn verplicht dit door te geven aan de verhuurder. Zolang wij als verhuurder niet op de hoogte zijn gebracht, blijven beide huurders aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het voorgaande is ook van toepassing op de beëindiging van een geregisteeerd partnerschap.

Overlijden van uw partner

Wanneer uw partner is overleden, kan dit gevolgen hebben voor de huurovereenkomst. Als deze moet worden aangepast, mag u ons een kopie van de overlijdenskaart of een kopie van de overlijdensakte sturen. Wij passen de huurovereenkomst aan en sturen u daar een schriftelijke bevestiging van.

Samenwonen en inwoning

Of trekken er andere personen bij u in? Daar willen wij graag over worden geïnformeerd. U kunt dit schriftelijk of via e-mail aan ons doorgeven ( verhuur@patrimonium-groningen.nl ). Wij nemen deze wijziging ter kennisgeving aan. We zullen u dit schriftelijk of via e-mail bevestigen.

Langer dan twee jaar samenwonend?
Voert u als samenwoner al twee jaar een duurzame gemeenschappelijke huishouding met de huurder? Dan kan de tenaamstelling van de huurovereenkomst aangepast worden. De hoofdhuurder kan hiervoor een verzoek indienen. Gebruik hiervoor het aanvraagformulier medehuurschap. Dit formulier stuurt u samen met een uittreksel van het bevolkingsregister en een kopie van het legitimatiebewijs op naar Patrimonium.

Getrouwd of een partnerschap?
Bent u getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u dit formulier ook gebruiken. Als u aan de voorwaarden voldoet, sturen we u een schriftelijke bevestiging met een nieuwe huurovereenkomst. Die moet u ondertekend terug sturen.

Inwonende kinderen

Een inwonend opgroeiend kind gaat op een bepaald moment uit huis en daardoor is er sprake van een ‘aflopende samenlevingssituatie’. Kinderen die bij hun ouders inwonen, kunnen in principe geen medehuurder worden. Alleen bij hoge uitzondering kan een kind medehuurder worden. Er moet dan sprake zijn van een zorgrelatie tussen ouder en kind. Als het kind ongeveer 35 jaar of ouder is en nog steeds of opnieuw bij zijn/haar ouders inwoont, kunt u schriftelijk medehuurderschap aanvragen.

Wat is een zorgrelatie?
Wanneer de hoofdhuurder zonder hulp van zijn/haar woonpartner niet zelfstandig in de woning kan wonen is er sprake van een zorgrelatie. De hoofdhuurder kan een aanvraag doen voor het medehuurschap van het inwonende kind.

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u informatie over wijzigingen van de huurovereenkomst? Dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met de afdeling verhuur: 050 529 99 99 of verhuur@patrimonium-groningen.nl