Overeenkomst wijzigen

Rechten en plichten

Als u een woning bij ons gaat huren dan sluit u een huurovereenkomst met ons. In deze huurovereenkomst met bijhorende algemene huurvoorwaarden staan de belangrijkste afspraken: uw rechten én plichten.

Vertrek van één van de huurders

Als u samen een huurovereenkomst bent aangegaan, deelt u ook samen de rechten én de plichten. Wanneer één van de huurders de woning verlaat, is een wijziging van de tenaamstelling noodzakelijk. Dit kunt u aangeven via het formulier wijziging huurovereenkomst.  Dit formulier moet door de vertrekkende huurder en achterblijvende huurder worden ondertekend en naar Patrimonium worden opgestuurd. Wij zullen de wijzigingsaanvraag zo snel mogelijk in behandeling nemen. U kunt het formulier ook inscannen en naar ons mailen verhuur@patrimonium-groningen.nl.
Let op!: voor de vertrekkende bewoner geldt de normale opzegtermijn van 1 maand.

Voor echtscheiding of door scheiding van tafel en bed kan het huurrecht van één van de huurders vrijwillig of door een rechtelijke beschikking worden beëindigd. In de beschikking staat meestal wie van de huurders in de woning mag blijven wonen. Huurders zijn verplicht dit door te geven aan de verhuurder. Zolang wij als verhuurder niet op de hoogte zijn gebracht, blijven beide huurders aansprakelijk voor de nakoming van alle verplichtingen uit de huurovereenkomst. Het voorgaande is ook van toepassing op de beëindiging van een geregistreerd partnerschap.

Overlijden van uw partner

Wanneer uw partner is overleden, kan dit gevolgen hebben voor de huurovereenkomst. Als deze moet worden aangepast, mag u ons een kopie van de overlijdenskaart of een kopie van de overlijdensakte sturen. Wij passen de huurovereenkomst aan en sturen u daar een schriftelijke bevestiging van.

Samenwonen en inwoning

Of trekken er andere personen bij u in? Daar willen wij graag over worden geïnformeerd. U kunt dit schriftelijk of via e-mail aan ons doorgeven ( verhuur@patrimonium-groningen.nl ). Wij nemen deze wijziging ter kennisgeving aan. We zullen u dit schriftelijk of via e-mail bevestigen.

Medehuurder bijschrijven
Gaat u samenwonen of trouwen en wilt u de medehuurder laten bijschrijven op het huurcontract? Zorg ervoor dat uw partner zich bij de gemeente inschrijft op het adres. Er zijn een aantal voorwaarden verbonden aan het bijschrijven van een medehuurder:

  • De voorgestelde medehuurder woont minimaal 2 jaar samen met u in de woning
  • De voorgestelde medehuurder voert samen met u een duurzaam, gemeenschappelijk huishouden
  • Er mag geen overlast hebben plaatsgevonden
  • Er is sprake van goed huurbetalingsgedrag

In de aanvraag maakt u duidelijk dat u van plan bent ook in de toekomst een gezamenlijk huishouden te blijven voeren. Dit toont u aan door een kopie van het samenlevingscontract, geregistreerd partnerschap of van het trouwboekje. Bij uw aanvraag moet u twee uittreksels (van jezelf en van de medehuurder) van de Basisregistratie Personen (BRP) meesturen. Of van u beide een uitdraai/print screen via DigiD van uw registratie in de Basis registratie Personen (BRP) (kosteloos) waaruit blijkt hoelang huurder en voorgestelde medehuurder zijn ingeschreven op het betreffende adres.

Voor de aanvraag kan het aanvraagformulier medehuurschap. worden gebruikt. Stuur deze samen met de anderen documenten naar verhuur@patrimonium-groningen.nl

Hoofdhuurder en medehuurder hebben na bijschrijving op het huurcontract dezelfde rechten en plichten. Er wordt geen onderscheid gemaakt in mede- en hoofdhuurder.

Getrouwd of een partnerschap?
Bent u getrouwd of bent u een geregistreerd partnerschap aangegaan? Dan kunt u dit formulier ook gebruiken. Als u aan de voorwaarden voldoet, sturen we u een schriftelijke bevestiging met een nieuwe huurovereenkomst. Die moet u ondertekend terug sturen.

Inwonende kinderen

Bij een ouder-kindrelatie is er geen sprake van een duurzaam, gemeenschappelijk huishouden. Een inwonend opgroeiend kind gaat op een bepaald moment uit huis en daardoor is er sprake van een ‘aflopende samenlevingssituatie’. Dat is de reden dat een kind geen medehuurder kan worden. Een kind mag natuurlijk wel bij de ouder inwonen, maar Patrimonium erkent een kind niet officieel als huurder. Dit geldt ook voor volwassen kinderen van de huurder. De ouder blijft als enige verantwoordelijk voor de huurbetalingen en het goed bewonen van de woning. Een kind heeft geen rechten ten aanzien van de woning.

Alleen bij hoge uitzondering kan een kind medehuurder worden. Er moet dan sprake zijn van een zorgrelatie tussen ouder en kind. Als het kind ongeveer 35 jaar of ouder is en nog steeds of opnieuw bij zijn/haar ouders inwoont, kunt u schriftelijk medehuurderschap aanvragen. Deze zorgrelatie dient u dan wel te kunnen aantonen.

Studentenwoningen

Patrimonium heeft studentenwoningen aan de Aquamarijnstraat en de Saffierstraat. Woont u in een studentenwoning en trekt er een nieuwe bewoner bij u in? Dan willen wij daar graag over worden geïnformeerd. U kunt schriftelijk of via e-mail de volgende gegevens aan ons doorgeven:
-Naam
-Geboortedatum
-Contactgegevens

Wanneer een bewoner minimaal twee jaar op het adres woont kan hij/zij worden bijgeschreven op de huurovereenkomst. De voorwaarden hiervoor zijn dat deze persoon op dat moment een bewijs van studie kan overleggen en jonger is dan 28 jaar.

Vertrekt er een bewoner uit een studentenwoning? Ook daar dient u ons over te informeren. Dit kunt u aangeven via het FORMULIER WIJZIGING HUUROVEREENKOMST. U kunt het formulier ook inscannen en naar ons mailen verhuur@patrimonium-groningen.nl

Wat is een zorgrelatie?
Wanneer de hoofdhuurder zonder hulp van zijn/haar woonpartner niet zelfstandig in de woning kan wonen is er sprake van een zorgrelatie.

Vragen?

Heeft u vragen of wenst u informatie over wijzigingen van de huurovereenkomst? Dan kunt u telefonisch of via e-mail contact opnemen met de afdeling verhuur: 050 529 99 99 of verhuur@patrimonium-groningen.nl