Klachtenafhandeling

Ik heb een klacht

Wij doen ons uiterste best om zo zorgvuldig mogelijk te werken. Toch kan het gebeuren dat u niet tevreden bent over de kwaliteit van onze dienstverlening. Wanneer u een klacht heeft, kan dat over allerlei onderwerpen gaan. Bijvoorbeeld over een reparatie die slecht is uitgevoerd of op zich laat wachten. Of een medewerker die niet goed luistert of u niet correct behandelt. Wij leren graag hoe het beter kan. Met behulp van uw informatie kunnen we verbeteringen doorvoeren en u beter van dienst zijn.

Hoe dien ik mijn klacht in?

We vinden het belangrijk dat de klachtenafhandeling op een duidelijke en goede wijze gebeurt en dat u weet wat u daarin van ons kunnen verwachten. Daarom hebben we een Brochure klachtenafhandeling gemaakt waarin staat aangegeven waar u uw klachten kunt melden met daarbij een schema van de wijze van behandeling van de klacht.
U kunt uw klacht indienen door een mail te sturen naar secretariaat@patrimonium-groningen.nl of via het klantportaal. Ook kunt u het klachtenformulier invullen en aan ons mailen. U ontvangt binnen 10 werkdagen van ons een inhoudelijke en schriftelijke reactie.

Komt u er niet uit met Patrimonium?

In de folder leest u bij stap 3 dat u uw klacht kunt voorleggen aan de onafhankelijke externe Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen als u niet tevreden bent met de interne klachtenafhandeling (stap 1 en 2). Zie ook hun folder en reglement.
Deze commissie is te bereiken via: secretariaat@kc-groningen.nl; telefoon 050-3693698. 

Als u vindt dat de Klachtencommissie de klacht niet naar behoren heeft afgehandeld, dan heeft u de mogelijkheid de klachtenafhandeling voor te leggen aan de Huurcommissie of Commissie Governancecode Woningcorporaties, te bereiken via commissiegovernancecode@aedes.nl. U kunt niet bij de commissie terecht met klachten die al aan een rechter, huurcommissie of andere instelling zijn voorgelegd. De commissie bemiddelt of brengt een advies uit aan de corporatie.

Andere instanties die klachten behandelen

De Klachtencommissie behandelt niet alle klachten. Klachten over de hoogte van de huur, de huurtoeslag, of besluiten in het kader van de WMO (Wet Maatschappelijke Ondersteuning), worden niet behandeld. Hiervoor zijn andere instanties, zoals de huurcommissie.