Klachtencommissie

Een klacht? Meld die eerst bij Patrimonium

Bent u niet tevreden over het door Patrimonium gevoerde beleid of de uitvoering van de verleende diensten? Dan vragen wij dat in eerste instantie te melden bij de betreffende medewerker of leidinggevende. Wij zullen uw klacht zorgvuldig behandelen.

Komt u er niet uit met Patrimonium?

Is er een klacht waar u niet uitkomt met Patrimonium? Dan kunt u een beroep doen op de Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen. Deze onafhankelijke commissie bestaat uit drie leden: één is voorgedragen door de huurdersorganisaties, één door de woningcorporaties en één is een door beide leden gekozen onafhankelijke voorzitter. U bereikt de klachtencommissie via:

Klachtencommissie Gezamenlijke Corporaties Groningen
Postbus 7015, 9701 JA  Groningen.
Telefoon 050-3693698

Folder Klachtencommissie

Andere instanties die klachten behandelen

De Klachtencommissie behandelt niet alle klachten. Klachten over de hoogte van de huur, de huurtoeslag, of besluiten in het kader van de WMO(Wet Maatschappelijke Ondersteuning), worden niet behandeld. Hiervoor zijn andere instanties, zoals de huurcommissie(www.huurcommissie.nl) en de Nederlandse Woonbond(www.woonbond.nl).

Ook kunt u niet bij de commissie terecht met klachten die al aan een rechter, huurcommissie of andere instelling zijn voorgelegd. De commissie bemiddelt of brengt een advies uit aan de corporatie.