Overeenkomst beëindigen

Schriftelijk en ondertekend opzeggen

U dient de huurovereenkomst schriftelijk op te zeggen. Daarvoor kunt u eventueel het formulier Huuropzegging en het formulier Huuropzegging nevenruimten gebruiken. De opzegging moet ondertekend worden door de huurder en eventuele medehuurder(s) die tevens de huur opzegt, ook al is (zijn) de naam (namen) van de medehuurder(s) niet in de huurovereenkomst vermeld. Dus bij echtparen dienen beide partners de opzegging te ondertekenen.

Opzegtermijn van minimaal een maand

De overeenkomst kunt u opzeggen per elke dag van de maand met een opzegtermijn van tenminste één maand(elke werkdag, bij feestdagen de werkdag erna). Dit geldt zowel voor de woning als ook voor de nevenruimten(autobox, parkeerplaats kelder).

Opzeggen na overlijden

Wanneer een huurder is overleden, eindigt de huurovereenkomst wettelijk twee volle kalendermaanden na datum van overlijden. Maar de erfgenamen kunnen de huur ook eerder opzeggen. Hierbij geldt een minimale opzegtermijn van één maand. De overeenkomst kan worden beëindigd op elke dag van de maand.

Hoe als erfgenamen de huur opzeggen?,
Hoe zeggen de erfgenamen de huur op? Schriftelijk, door het formulier huuropzegging in te vullen en op te sturen naar Patrimonium samen met de ‘akte van overlijden’ of een rouwkaart. We zullen u vervolgens de opzegging schriftelijk bevestigen. Heeft u vragen over de afhandeling van de huurovereenkomst? Bel dan onze afdeling verhuur- en bewonerszaken via 050 529 99 99.

Nieuwe huurder aanbevelen kan niet

Het is niet mogelijk om nieuwe huurders bij een huuropzegging aan te bevelen omdat de leegkomende woningen worden aangeboden via WoningNet.

Moet u aangebrachte veranderingen verwijderen?

Heeft u als huurder in de woning veranderingen aangebracht met onze toestemming? Dan hoeft u deze veranderingen bij het verlaten van de woning niet weg te halen, tenzij bij het verlenen van de toestemming is afgesproken dat dit wel moet. Veranderingen die u heeft aangebracht zonder onze toestemming, moet u in principe verwijderen.

Hoe levert u de woning op?

U dient de woning geheel ontruimd en behoorlijk schoon op te leveren. Nadat u de sleutels op ons kantoor heeft ingeleverd, controleren wij de woning. Heeft u als ex-huurder na het beëindigen van de overeenkomst goederen in de woning achtergelaten? Dan zullen we die op uw kosten laten verwijderen als ze niet door de opvolgende huurder zijn overgenomen. Tenzij er een overnameformulier op het aanrecht is achtergelaten.

Algemene Voorwaarden zelfstandige woonruimte

Informatie over de algemene verplichtingen en aansprakelijkheid van verhuurder en huurder leest u in onze brochure Algemene Voorwaarden zelfstandige woonruimte

algemene-voorwaarden-zelfstandige-woonruimte