Woningaanpassing

Zelf aangebrachte voorzieningen (ZAV)

ZAV staat voor “Zelf aangebrachte voorzieningen”, voorzieningen die de huurder zelf aanbrengt in de woning, zoals een nieuwe keuken, een ligbad of een vergrote kamer door het uitbreken van een muur. Patrimonium geeft huurders de ruimte om de woning in te richten naar eigen smaak en voorkeur. Wel hanteert Patrimonium hiervoor duidelijke spelregels, het ZAV-beleid.

In de wet is geregeld dat huurders voorzieningen mogen aanbrengen in hun woning. Wij vinden het belangrijk dat de woning zoveel mogelijk aan de wensen van de huurders voldoet. Daarom kan er in goed overleg veel. Het aanbrengen van voorzieningen in de woning roept natuurlijk wel de nodige vragen op. In de ZAV-lijst kunt u alle informatie vinden over de aanvraag en hoe Patrimonium omgaat met ZAV-voorzieningen.

Wij onderscheiden twee categorieën zelf aangebrachte voorzieningen: onroerende en roerende zaken:

Voor onroerende zaken, dit zijn zogenaamde ‘aard- en nagelvaste’ voorzieningen, zoals bijvoorbeeld een dakraam, keukenblok, ander tegelwerk, wandcontactdozen, plavuizen, granol, andere deuren, enz. Dient u een ZAV-aanvraag te doen, dan kan dit door het formulier ZAV-aanvraag te downloaden en in te vullen.

Voor roerende zaken zoals bijvoorbeeld zachte vloerbedekking, laminaat, gordijnen, een douchecabine, buitenverlichting, gordijnkappen,  vensterbanken en losse kasten, is geen toestemming nodig.

Voor voorzieningen (zowel roerend als onroerend) aan de buitenzijde heeft u altijd toestemming nodig. Denk hierbij bijvoorbeeld aan zonwering, rolluiken, een (schotel)antenne, luifel, en dergelijke.

Gaat u klussen in een woning die gebouwd is vóór 1994? Vraag dan altijd advies aan Patrimonium. Woningen die gebouwd zijn vóór 1994 zijn namelijk asbestverdacht.

Stappen ZAV-aanvraag

U kunt hier een aanvraagformulier downloaden om toestemming voor een voorziening in of aan de woning in te dienen bij Patrimonium.

In principe mag u de aanpassing meenemen naar de (eventuele) nieuwe woning. Voorwaarde is wel dat er bij het weghalen van de aanpassing geen schade aan de woning wordt toegebracht en dat de oorspronkelijke voorziening door de vertrekkende huurder wordt hersteld/vervangen. Patrimonium zal geen vergoeding verstrekken voor het overnemen van aanpassingen. De kosten voor het aanbrengen, onderhouden en vervangen van een verandering zijn voor rekening van de huurder. Veranderingen die de huurder zelf in of aan de woning aanbrengt, worden niet gedekt door de opstalverzekering van Patrimonium. De huurder is zelf verantwoordelijk voor controle en/of aanpassing van de dekking door de eigen inboedelverzekering.

In de gevallen waarin de huurder en de verhuurder geen overeenstemming bereiken over de zelf aangebrachte verandering (ZAV), kan de betreffende kwestie worden voorgelegd aan de regionale geschillencommissie. Die geeft een bindend advies.

Heeft u nog vragen? Neem dan contact met ons op via wijkbeheer@patrimonium-groningen.nl

Patrimonium verandert iets aan de woning

Sommige voorzieningen brengt Patrimonium zelf aan. Zoals een dakraam, een cv-installatie of glasisolatie. Het onderhoud van deze voorzieningen komt voor onze rekening. Voor deze werkzaamheden berekenen we u een huurverhoging of u dient de kosten ineens te voldoen. Ook deze voorzieningen moet u schriftelijk bij ons aanvragen.

Woningaanpassing & Wet Voorzieningen Gehandicapten

Bepaalde bewoners hebben door een handicap of ouderdom hulpmiddelen nodig om het wonen te vergemakkelijken. Een woning is dan aan te passen met bijvoorbeeld extra beugels in de douche en toilet, een hogere toiletpot, een douchestoeltje of automatische deuropeners. Deze voorzieningen kosten veel geld.

Soms kunt u als huurder aanspraak maken op subsidie via de Wet Voorzieningen Gehandicapten (WVG). Die moet u als bewoner zelf aanvragen bij het Centraal Meldpunt Zorg van de gemeente Groningen via 050 367 42 00.

Meer informatie hierover leest u in onze brochure Algemene Voorwaarden zelfstandige woonruimte waarin de algemene verplichtingen en aansprakelijkheid van verhuurder en huurder staan vermeld.
algemene-voorwaarden-zelfstandige-woonruimteAlgemene Voorwaarden zelfstandige woonruimte (download)