Woningruil

Indien u van woning wilt ruilen, moet u zelf een geschikte kandidaat vinden. Dat kan ook met iemand die een woning huurt bij een andere corporatie.

Voorwaarden voor woningruil

 • U woont minimaal één jaar in uw huidige woning.
 • Uw woning is door Patrimonium niet aangewezen voor de verkoop.
 • Alleen zelfstandige woonruimtes (geen kamers) van corporaties kunnen worden geruild.
 • U staat ingeschreven bij WoningNet. Dat geldt ook voor de kandidaat met wie u van woning wilt ruilen.
  NB:De inschrijving van WoningNet vervalt bij akkoord van de woningruil.
 • Een verzoek tot ruilen waar meer dan twee woningen bij betrokken zijn, wordt niet in behandeling genomen.
 • Bij beide partijen is geen sprake van huurachterstand of andere achterstallige verplichtingen.
 • De kandidaat met wie u wilt ruilen, kan een positieve verhuurderverklaring overhandigen aan Patrimonium. Dus er is geen overlast en/of huurachterstand.
 • Uw verzamelinkomen is niet hoger dan € 44.035,00(alleenstaand) of € 48.625,00 (twee of meer personen) (peildatum 1 januari 2023) en moet voldoen aan de regels van het Passend Toewijzen.
 • De kandidaat met wie u wilt ruilen, sluit een huurovereenkomst af voor minimaal een jaar. Daarna gaat de huurovereenkomst stilzwijgend over in een huurovereenkomst voor onbepaalde tijd.
 • De woning wordt in de huidige staat overgenomen, Patrimonium brengt geen verbeteringen aan.
 • U en de persoon met wie u wilt ruilen, wonen niet in een aangepaste woning.

Let op: de huurprijs kan na ruil hoger worden!

Soms wordt de huurprijs van de woning hoger wanneer u de woning verlaat. De kandidaat waarmee u wilt ruilen, kan dus te maken krijgen met een hogere huurprijs dan die u betaalt. Vraag Patrimonium vooraf naar een eventuele huurprijsstijging en informeer de kandidaat waarmee u wilt ruilen daarover.

Hoe kan ik een verzoek tot woningruil indienen?

Wanneer uw ruilpartner aan bovenstaande voorwaarden voldoen, kunt u de woningruil aanvragen via het Formulier Woningruil. Zowel u als de ruilpartner moeten het aanvraagformulier woningruil invullen en ondertekenen.

Mee te leveren documenten door ruilpartner

Wij nemen het verzoek alleen in behandeling als onderstaande gegevens door uw ruilpartner bij ons zijn ingeleverd:

Reactie binnen zes weken

Als wij alle gegevens hebben ontvangen, handelen wij uw aanvraag binnen zes weken af. Deze periode is onder meer afhankelijk van uw eigen medewerking en de medewerking van uw ruilpartner.

Wat doen we verder nog bij mogelijke woningruil?

Nadat wij alle documenten hebben ontvangen en alles goed lijkt, komt onze technische dienst bij u langs om een woninginspectie uit te voeren. Na deze inspectie bepalen we of de woningruil akkoord is en per wanneer de ruil plaats kan vinden. De ingangsdatum zal altijd op de 1e van de maand zijn.
Wanneer wij en de eventuele andere corporatie akkoord gaan, wordt de ingangsdatum afgestemd en nodigen wij de nieuwe huurder uit om de huurovereenkomst te ondertekenen.

Sleuteloverdracht

De sleuteloverdracht en de eventuele overname van spullen dient u zelf met uw ruilpartner te regelen.