Jaarlijkse huuraanpassing 2023

Patrimonium past jaarlijks op 1 juli de huurprijzen aan volgens de richtlijnen van de overheid. Huurt u een woning bij ons? Dan krijgt u vóór 1 mei een brief. In deze brief staat uw nieuwe huurprijs per 1 juli. Indien u in aanmerking komt voor een huurverlaging ontvangt u hierover later bericht, uiterlijk half mei 2023.

Hoe bepaalt Patrimonium uw huurprijs?

De wettelijke toegestane huuraanpassing is volgens de nationale prestatieafspraken maximaal 3,1%.

Streefhuur

Wij vinden het belangrijk dat onze huurders een juiste huurprijs betalen. Hierbij houden we rekening met de betaalbaarheid van de huur. De streefhuur is de huurprijs die past bij de kwaliteit van de woning. Om de kwaliteit van een woning te bepalen, gebruiken we de woningwaardering. De woningwaardering is een puntensysteem om de wettelijke maximale huur van een woning te bepalen. De streefhuur ligt altijd ruim onder de maximale huurprijs die wij wettelijk mogen vragen. De streefhuur passen we elk jaar aan.

Patrimonium kiest voor gedifferentieerde huuraanpassing?

Patrimonium past een gedifferentieerde huuraanpassing toe. Dit betekent dat huurders dit ver van de streefhuur afzitten meer huurverhoging krijgen dan huurders die die dicht bij de streefhuur zitten Dit is reeds vastgesteld in het huurbeleid 2023. Deze differentiatie geldt niet voor de vrije sector huurwoningen.

Bent u het niet eens met de voorgestelde huuraanpassing?

Dan kunt tot 1 juli 2023 een bezwaarschrift bij ons indienen per post of via huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl. Gebruik hiervoor het standaard bezwaarschrift-formulier op de website van de Huurcommissie https://www.huurcommissie.nl. Zijn wij het niet eens met uw bezwaar? Dan vragen wij de Huurcommissie om een uitspraak te doen over de redelijkheid van de voorgestelde huurprijsverhoging.

Huurders Platform Patrimonium Groningen (HPPG)

De HPPG heeft een positief advies gegeven op de voorgestelde huuraanpassing. Ondanks de moeite die zij heeft met de huurverhoging voor een deel van de woningen.

Eenmalige huurverlaging en aanvragen eenmalige huurverlaging

Van de Belastingdienst hebben wij de adressen ontvangen waar een eenmalige huurverlaging van toepassing is. Wij checken deze gegevens en laten u voor half mei 2023 weten of u hiervoor in aanmerking komt. Ontvangt u hierover van ons geen bericht maar denkt u wel in aanmerking te komen voor een eenmalige huurverlaging, check dan onze website: https://www.patrimonium-groningen.nl/vragen-en-antwoorden-eenmalige-huurverlaging-2023.

Maatwerk huurbetaling

Lukt het u (tijdelijk) niet om de maandelijkse huur te betalen. Dan gaat Patrimonium graag samen met u op zoek naar een passende oplossing. Laat het ons weten via huurincasso@patrimonium-groningen.nl.

.

Vragen?

We denken graag met u mee. Heeft u vragen over de huuraanpassing? Dan kunt u contact met ons opnemen via huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl. Wij zullen uw vragen binnen vijf werkdagen beantwoorden.

Meer informatie vindt u op:

Huurcommissie
Eenmalige Huurverlaging Patrimonium

Vorige berichten