Nieuwe brieven betalingsachterstanden

Patrimonium werkt sinds december met een nieuw primair systeem. Dit systeem is vooruitstrevend en maakt het mogelijk dat er op korte termijn een omgeving komt waarin huurders zelf zaken kunnen regelen en inzien.

Dit nieuwe systeem zorgt ook voor automatische brieven. Huurders van Patrimonium krijgen sinds januari 2020 een officiële brief wanneer er voor de 10e van de maand nog geen (huur)betaling door ons is ontvangen. Deze brief is een standaard betalingsherinnering. Heeft u deze ontvangen? Dan vragen wij u om zo snel mogelijk de achterstand te betalen.

Als u een betalingsherinnering heeft ontvangen dan kan het zijn dat er bij de omschrijving van de achterstand ‘conversiesaldo’ staat. Dit houdt in dat er nog een openstaande rekening bekend is van vóór 1 januari 2020.

Heeft u twee weken later nog steeds een betalingsachterstand? Dan ontvangt u van ons de eerste aanmaning. Indien u (tijdelijk) niet in staat bent om aan de betalingsverplichting te voldoen, neem dan zo snel mogelijk contact met ons op. In overleg is er vaak een oplossing te vinden. Mogelijk lukt het om een betalingsregeling met u te treffen.

Wanneer u opnieuw niet betaald of te laat bent met betalen en geen regeling met ons treft, dan krijgt u twee weken later opnieuw een brief, de zogeheten WIK- brief (Wet Incasso Kosten). In deze brief staat duidelijk omschreven wat de bijkomende incassokosten zijn wanneer uw betaling uitblijft. Blijft de achterstand, én heeft u daarvoor met ons geen regeling getroffen dan zal het dossier binnen twee weken worden overgedragen naar de deurwaarder. De in de WIK-brief genoemde deurwaarderskosten zijn dan voor uw eigen rekening.

Bespreek uw financiële achterstanden in een zo vroeg mogelijk stadium met ons, zodat wij kunnen helpen bij het zoeken naar een passende oplossing.


Vorige berichten