Onderverhuur van uw woning

Denkt u erover na om uw woning of een deel van uw woning te verhuren? Onderverhuren is niet zomaar toegestaan. Wij informeren u graag over de voorwaarden.

Algemene huurvoorwaarden
In de algemene huurvoorwaarden van Patrimonium staat in welke gevallen u de woning waarin u woont mag onderverhuren. De regeling onderverhuren kunt u vinden in de huurvoorwaarden. Kijk goed welke huurvoorwaarden voor u van toepassing zijn.

De gehele woning onderverhuren
Wilt u de gehele woning onderverhuren? Dan heeft u hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van Patrimonium. Dit staat beschreven in de huurvoorwaarden (artikel 7 lid 9 van de oude huurvoorwaarden en artikel 6 lid 6 van de nieuwe voorwaarden. Patrimonium verleent alleen toestemming onder bijzondere voorwaarden bijvoorbeeld als u tijdelijk gaat verhuizen naar het buitenland voor werk of studie.  

Een deel van de woning onderverhuren
Wilt u een deel van de woning onderverhuren? Dan heeft u hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van Patrimonium. Belangrijke voorwaarde voor het verkrijgen van toestemming, is dat u zelf uw hoofdverblijf in de woning houdt. Het gedeeltelijk verhuren van uw woning kan mogelijk gevolgen hebben voor eventuele toeslagen die u ontvangt.

Onderverhuren voor toeristische verhuur
Wilt u de woning onderverhuren voor toeristische verhuur? Dan heeft u hiervoor voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van Patrimonium. U bent als huurder van Patrimonium verplicht de woning te gebruiken als woonruimte voor uzelf en leden van uw gezin. Onderverhuur van (een deel van) de woning aan toeristen is een bedrijfsmatige activiteit. Dit is in strijd met de verplichtingen van huurder vanuit de huurovereenkomst.

Toeristische verhuur
Onder toeristische verhuur wordt in dit verband verstaan: het tegen betaling aanbieden van de woning (of een gedeelte) aan personen die niet op het adres ingeschreven staan in de Basis Registratie Personen (BPR) van de gemeente en voor een kortdurend verblijf van minder dan vier maanden in de woning verblijven. Voorbeelden van toeristische verhuur zijn: AirBnB-verhuur, of verhuur via andere vergelijkbare websites (booking.com, expedia.com, of marktplaats.nl).

Voorschriften toeristische verhuur gemeente Groningen
Wilt u uw woning (of gedeeltelijk) voor toeristische verhuur gebruiken? Dan heeft u niet alleen voorafgaand schriftelijke toestemming nodig van Patrimonium, maar bent u ook gebonden aan de voorschriften van de gemeente Groningen die gelden vanaf 1 januari 2023.

Vragen?
Heeft u vragen over onderverhuur van uw woning of een gedeelte daarvan. Neem dan telefonisch contact op met ons Klantenpunt via 050 – 5299999, of stuur een e-mail aan klantenpunt@patrimonium-groningen.nl.