Oproep Woonbond huurbevriezing of huurverlaging.

Patrimonium heeft een aantal verzoeken voor huurbevriezing of huurverlaging ontvangen. We hebben begrip voor deze verzoeken en begrijpen dat betaalbaarheid van de huur in combinatie met andere oplopende vaste lasten voor u als huurder een hele opgave is. Patrimonium heeft vorig jaar geanticipeerd op betaalbaarheid in het kader van het woonlastenonderzoek. In overleg met de GWHP is vorig jaar voor ruim 300 woningen de huur verlaagd naar de passendheidsgrens. Aangezien er nog geen wettelijk juridisch kader is voor huurbevriezing of verlaging, zullen wij niet overgaan tot verlagen of bevriezen van de huur. Huurders die ons hier een brief over hebben gestuurd, ontvangen op korte termijn een reactie. Voor meer informatie kunt contact opnemen met afdeling verhuur via verhuur@patrimonium-groningen.nl.


Vorige berichten