Extra schoonservice

Voor een leefbare woonomgeving!

De leefbaarheid en de aantrekkelijkheid van een stad en haar wijken worden voor een belangrijk deel bepaald door de kwaliteit van de woonomgeving. Dat vraagt om veel aandacht en onderhoud. Daarom zette Patrimonium samen met Werkprojecten Groningen het Extra Schoon Service project op. Resultaat: vier mensen aan het werk én verbetering van leefbaarheid!

Vergroting leefbaarheid en mensen aan het werk

De gemeente is in de eerste plaats verantwoordelijk voor het stadsbeheer. Maar in de praktijk kan ze vaak alleen het aller noodzakelijkste doen. Voor extra beheer is er meestal geen tijd of geld. Daarom hebben Patrimonium en Werkprojecten Groningen het Extra Schoon Service project opgezet. Daarin combineren we twee dingen. We vergroten de leefbaarheid in verschillende wijken. Bovendien helpen we op deze manier via werkgelegenheidsregelingen vier mensen aan werk.

Rommel wordt verwijderd, bewoners zeer positief

Patrimonium stelt de bedrijfswagens met de noodzakelijke apparatuur beschikbaar en betaalt ook de niet-subsidiabele loonkosten van deze vier mensen. Twee ploegen rijden vijf dagen in de week in het werkgebied van Patrimonium. Hondenpoep, bananenschillen, onkruid bij de gevels: alle rommel wordt verwijderd. Bewoners zijn zeer positief over het werk van deze mensen. Onze wijkopzichters leiden het project. De kosten berekenen we niet door aan de bewoners. Dit is het eerste Extra Schoon Service project in Groningen én misschien wel het enige in heel Nederland!