Patrimonium biedt leegkomende woningen aan via Woningnet

Met ingang van 1 januari 2018 zal Christelijke Woningstichting Patrimonium haar leegkomende woningen aanbieden via Woningnet.  De woningzoekende krijgt dan meer keuzevrijheid en er ontstaat meer transparantie in het toewijzen van een woning.  Daarmee komt een einde aan een lange periode waarin Patrimonium een eigen inschrijfsysteem hanteerde.  

Huidige werkwijze
De collega-corporaties in de stad Groningen bieden hun leegkomende woningen al sinds 2004 aan via WoningNet. Patrimonium behield echter haar inschrijf- en toewijzingssysteem, omdat zij hechtte aan het zelf kunnen inplaatsen van de woningzoekenden. De toewijzing gebeurde overigens wel op basis van de gezamenlijke afspraken van de gemeente en alle corporaties in de stad Groningen; zoals de hoogte van het aantal punten bij WoningNet.

Aanleiding wijziging
Van meerdere kanten kwamen vragen over de transparantie in de toewijzing. De toewijzingen gebeurden – net als bij de andere corporaties in de stad Groningen –  op basis van het aantal punten bij WoningNet maar omdat Patrimonium de woningen zelf toewees, bleef het voor anderen onzichtbaar of dit juist gedaan was. De evaluatie van het huidige woonruimteverdelingsysteem door de corporaties en de gemeente Groningen, creëerden het moment om de beslissing te nemen om de overstap te maken naar het aanbodmodel.


Vorige berichten