Patrimonium tekent afnameovereenkomst Warmtestad

Patrimonium heeft samen met de drie andere grote woningcorporaties in de stad Groningen (Nijestee, Lefier en De Huismeesters) begin juni een afnameovereenkomst met WarmteStad ondertekend voor aansluiting op het Warmtenet Noordwest.

Het Warmtenet Noordwest zal duurzame, betaalbare en lokale warmte leveren aan meer dan 10.000 huishoudens en bespaart daarmee jaarlijks 19.800 kiloton CO2. Het warmtenet is een project van WarmteStad, het gezamenlijke duurzame nutsbedrijf van gemeente Groningen en Waterbedrijf Groningen. Het is de bedoeling om in 2018 de eerste warmte te leveren aan (sociale huur)woningen in Paddepoel en Selwerd en aan kennisinstellingen op Zernike. Het overgrote deel van hen zal een lagere energierekening krijgen.
Voor Patrimonium gaat het in eerste instantie om de nieuwbouw in Selwerd (‘de Beukenhorst’ op de plek van Huize Patrimonium).

Op 8 juni 2016 heeft de gemeenteraad besloten akkoord te gaan met geothermieproject Noordwest.


Vorige berichten