Prestatieafspraken: uitvoeringsafspraken Groningen 2019

Dinsdag 4 december 2018 zijn de prestatieafspraken ‘Ongedeelde Stad Gedeelde Toekomst’ getekend. Deze afspraken worden elk jaar gemaakt in samenwerking tussen Gemeente Groningen, woningcorporaties en haar huurdersorganisaties. Het zijn afspraken voor vijf jaar, die elk jaar worden geactualiseerd. Het uitgangspunt is een ongedeelde stad die opgebouwd is uit gemeente en vitale wijken met voldoende duurzame huurwoningen, waar mensen goed en betaalbaar kunnen wonen. Auke de Vries, directeur-bestuurder Patrimonium, is trots en blij dat deze samenwerking weer tot stand is gebracht met een afvaardiging van de huurdersverenigingen en de gemeente.

 

 


Vorige berichten