Privacy

Privacy is niet zomaar iets, het is een grondrecht. Wij hechten dan ook veel waarde aan het beschermen van uw persoonsgegevens. Wij doen ons uiterste best om ervoor te zorgen dat uw privacy bij ons in goede handen is.
We vinden dat u altijd hoort te weten welke persoonsgegevens wij van u verzamelen en wat wij ermee doen. En dat u hier makkelijk en snel inzicht in hoort te hebben. Omdat vanaf 25 mei 2018 ook de nieuwe wet Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) ingaat vindt u hier ons privacystatement. Daarin geven we aan waarvoor we welke gegevens van u gebruiken. Wij adviseren u het statement te lezen.

Privacystatement Patrimonium

Ook op onze website is dit privacystatement van toepassing. De informatie op onze website is bedoeld als algemene informatie.

Meldplicht datalekken
Met ingang van 1 januari 2016 geldt een meldplicht voor datalekken door een wijziging van de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp). De meldplicht datalekken houdt in dat organisaties (zowel bedrijven als overheden) direct een melding moeten doen bij de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) zodra zij een ernstig datalek hebben. En soms moeten zij het datalek ook melden aan de betrokkenen (de mensen van wie de persoonsgegevens zijn gelekt).

Bij een datalek gaat het om een inbreuk in verband met persoonsgegevens. Een inbreuk in verband met persoonsgegevens, is een inbreuk op de beveiliging die leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging, de ongeoorloofde verstrekking of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden, opgeslagen of anderszins verwerkte persoonsgegevens.

Op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens is meer informatie te vinden over de procedure melden datalekken.
https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/beveiliging/meldplicht-datalekken

Bekijk ook: