Samenwerkingsovereenkomst HPPG


Op woensdag 11 december heeft Patrimonium de samenwerkingsovereenkomst met de HPPG (Huurders Platform Patrimonium Groningen) ondertekend. De HPPG is als overkoepelende huurdersorganisatie de belangrijkste gesprekspartner namens de huurders van Patrimonium. Genoemde partijen vinden het belangrijk om gezamenlijk overleg te hebben over het beleid van Patrimonium. Daarom is er afgesproken om hierin samen op te trekken en elkaars belangen en doelen te versterken.


 

Vorige berichten