Sociaal Plan wijkvernieuwing 2022

Als bewoners van corporatiewoningen kunt u te maken krijgen met wijkvernieuwing. Dat betekent dat uw wijk aanzienlijk wordt verbeterd. Oudere woningen worden gerenoveerd of vervangen door nieuwbouw. Daardoor ziet de wijk er uiteindelijk een stuk aantrekkelijker uit en is het prettiger om er te wonen. Om de wijkvernieuwing in goede banen te leiden is het Sociaal Plan opgesteld.

Sociaal Plan
Hierin staan afspraken tussen de gemeente, drie woningcorporaties in de stad (Nijestee, De Huismeesters en Patrimonium) en bewoners. Het Sociaal Plan bevat afspraken die gelden voor wijkvernieuwingsprojecten van betrokken partijen in de hele stad. Zo is er één regeling voor de verhuiskostenvergoeding, die voor iedereen geldt. Daarnaast kunnen er per wijk aanvullende afspraken worden gemaakt. Als u als bewoner moet verhuizen, is dat een ingrijpende gebeurtenis. In de brochure leest u wat in een dergelijke situatie uw rechten zijn.    

BROCHURE SOCIAAL PLAN


Vorige berichten