Stopzetting tijdelijke maatregel woonruimteverdeling ‘Meer ruimte voor gezinnen’ per 30 december 2019

Van 1 juli tot 31 december 2019 komen éénpersoonshuishoudens in de (voormalig) gemeente Groningen niet in aanmerking voor ruimte gezinswoningen. Dit zijn woningen met een woonoppervlakte van 70 m² (WWS) én minimaal drie slaapkamers. De Groningse woningcorporaties (Lefier, Nijestee, Wierden en Borgen, De Huismeesters en Patrimonium) voeren deze maatregel in opdracht van de gemeente Groningen een half jaar in om meer ruimte te creëren voor gezinnen. Volgens afspraak stopt het experiment op 29 december 2019. Dit betekent dat vanaf maandag 30 december 2019 de oude situatie terugkeert: alleenstaanden kunnen vanaf dat moment op Woningnet weer op gezinswoningen reageren. Betrokken corporaties en gemeente hebben de ervaringen van woningzoekenden en het effect op de wachttijd bijgehouden. Begin 2020 gaan we de tijdelijke maatregel evalueren. De uitkomst van de evaluatie biedt belangrijke input voor het opstellen van een nieuwe huisvestingsverordening


Vorige berichten