TCMG en woningcorporaties samen aan de slag met mijnbouwschade

Als eerste van de woningcorporaties in het aardbevingsgebied (C14-corporaties) tekende Auke de Vries, directeur-bestuurder van de Chr. Woningstichting Patrimonium, vandaag het convenant voor samenwerking rond schade-afhandeling met de TCMG. Doel van de afspraken is de hinder voor huurders zo klein mogelijk te maken en de voortvarendheid te vergroten.

Komende tijd sluit TCMG ook samenwerkingsovereenkomsten met de overige woningcorporaties in het aardbevingsgebied. De afspraken zijn tot stand gekomen in samenspraak met de Groningse corporaties. Ze zijn gestoeld op de ervaring met een succesvolle pilot bij woningcorporaties Lefier en Wierden en Borgen. Inmiddels heeft de TCMG al ruim vijftig besluiten genomen over schadevergoeding voor woningbezit van corporaties.

Samenwerking essentieel

Directeur-bestuurder Auke de Vries: “Samenwerking is de sleutel tot succes. We kunnen nu sneller schades afhandelen voor huurders. We zijn er om hen een leefbare en veilige woningen te bieden. Het eerste convenant is wat de C14 betreft een opmaat naar een langdurige, constructieve samenwerking met de TCMG om dit te realiseren.” Voorzitter Bruno van Ravels van de TCMG beaamt dat: “We zijn heel blij dat de corporaties samen met ons zo invulling willen geven aan de maatschappelijke verantwoordelijkheid die we allemaal dragen en dat zij ons helpen schades voortvarender af te handelen.”

Afspraken

De corporaties doen waar mogelijk zelf de schade-opnames waardoor het aantal afhandelingen gaat toenemen. Daardoor hebben onafhankelijke deskundigen meer tijd voor schade-opnames bij andere woningeigenaren.

  • Ook zijn er afspraken gemaakt over het gebundeld aanleveren van aanvragen om schadevergoeding. Dat scheelt ook tijd en zorgt ervoor dat de TCMG voortvarender kan werken.
  • De woningcorporaties zullen zelf de uitkering van vergoedingen voor bijkomende kosten en overlastvergoeding voor huurders organiseren. De huurders hebben hierdoor slechts één aanspreekpunt, namelijk de corporatie. De afspraken ontzorgen de huurders.

Meer schademeldingen

Er zijn nu 700 schademeldingen gedaan bij TCMG voor huurwoningen van woningcorporaties. Naar verwachting zal dit aantal minimaal verdubbelen. Hetgeen een verhoging van het wekelijks aantal schademeldingen betekent.

Overlastvergoeding huurders

Huurders hebben als er sprake is van mijnbouwschade aan hun woning ook recht op vergoeding van bijkomende kosten voor thuisblijven bij schadeopname en thuisblijven bij schadeherstel. Ook hebben huurders, net als huiseigenaren, recht op een overlastvergoeding. Huurders kunnen dit al bij de TCMG aanvragen, maar met dit convenant wordt woningcorporaties de mogelijkheid geboden om hun huurders hierbij te helpen, door die vergoeding zelf rechtstreeks aan hen uit te keren. Hoe precies wordt later bekend gemaakt. De corporaties hebben de stichting HPAG (HuurdersPlatform Aardbevingen Groningen) betrokken bij de totstandkoming van het convenant en blijven dat doen.

Vergoeding voor schade-opname

De corporaties ontvangen een vergoeding van TCMG voor hun werkzaamheden wanneer zij de schade-opname zelf verzorgen. Ook zij hebben recht op vergoeding van bijkomende kosten. Voor de duidelijkheid: woningcorporaties krijgen net als andere woningeigenaren en de huurders alleen vergoeding van bijkomende kosten en overlastvergoeding als er mijnbouwschade wordt toegekend door TCMG.

C14

In het Groninger aardbevingsgebied wonen ruim 120.000 huurders in ongeveer 64.000 sociale huurwoningen van woningcorporaties. Corporaties in de provincie Groningen staan samen sterk en steunen elkaar in de gezamenlijke aanpak van de gevolgen van aardbevingen. Hiervoor is een samenwerkingsverband C14 opgericht.

Haar motto is: ‘Een veilig en leefbaar Groningen. Dat is wat ons bindt. Niemand kan dat individueel voor elkaar boksen en daarom is gezamenlijk optrekken essentieel.’

Bron RTV Noord – Foto TCMG


Vorige berichten