Visitatie 2018 – 2021

In de Woningwet is vastgelegd dat iedere woningcorporatie zich eens in de vier jaren moet laten beoordelen op haar maatschappelijke prestaties door een onafhankelijke, deskundige visitatiecommissie. Bij deze visitatie worden vier prestatievelden beoordeeld o.a. met medewerking van stakeholders.

Patrimonium heeft zich in 2022 laten visiteren door Cognitum over de periode 2018 tot en met 2021. In het visitatierapport is te lezen dat Patrimonium op alle prestatievelden ruim voldoende scoort. De visitatiecommissie constateert dat we de afgelopen jaren grote stappen hebben gezet en veel hebben gepresteerd. Patrimonium wordt gezien als betrokken, betrouwbaar, transparant met aandacht voor de menselijke maat. Een organisatie die vanuit haar christelijke identiteit op een eigenzinnige manier invulling geeft aan de volkshuisvesting; sterk waardengedreven en daarmee ook sterk op de inhoud. De ingezette koers (de klant centraal, meer gericht op samenwerking) wordt herkend.
Het rapport bevat ook enkele aandachtspunten, adviezen om aan te werken en daar gaan we mee aan de slag. Zo zullen we vaker laten zien waar we mee bezig zijn. Het rapport, de bestuurlijke reactie en de recensie/samenvatting zijn onder kopje over ons(onze organisatie) te vinden op onze website.


Vorige berichten