Vragen en antwoorden eenmalige huurverlaging 2023

Huurders van Patrimonium hebben in 2023 recht op een eenmalige huurverlaging op basis van de wet. Op deze pagina zetten we alle informatie op een rij.

Heb ik recht op huurverlaging?
U heeft recht op huurverlaging wanneer:
– Uw verhuurder een woningcorporatie is (geen vastgoedbelegger of particulier);
– Uw kale huur hoger is dan € 575,03 per maand;
– U een laag inkomen heeft;
– U een sociale huurwoning (geen vrije sectorwoning met geliberaliseerde huurprijs) huurt;
– U op 1 maart 2023 ingeschreven bent op uw huidige adres én wonend in de woning waarvan de huur moet worden verlaagd.

Wat is een laag inkomen?
Dit is afhankelijk van het aantal personen in uw huishouden. De inkomensgrenzen voor huurverlaging zijn:
– 1 persoon € 23.250
– 1 persoon met AOW € 24.600
– 2 of meer personen € 30.270
– 2 of meer personen (minstens 1 met AOW) € 32.730
Let op: heeft u inwonende kinderen die jonger zijn dan 27 jaar? Hun inkomen telt niet mee.

1. Moet ik zelf aanvragen?

Had u in 2021 een laag inkomen en is uw kale huurprijs hoger dan € 575,03? Dan hoeft u zelf niet om huurverlaging te vragen. De Belastingdienst geeft aan ons door dat u op basis van uw inkomen in 2021 in aanmerking komt voor de huurverlaging. Patrimonium verlaagt dan de huur. Heeft u pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen? Bijvoorbeeld vanwege recent baanverlies, pensionering, of vertrek van een partner of kind? Dan moet uw wél zelf een aanvraag doen. Dat kan tot en met 30 december 2024. U heeft recht op huurverlaging zodra u kunt aantonen dat uw huishouden al minstens zes maanden een laag inkomen heeft.

2. Hoe zelf aanvragen?

U stuurt een e-mail naar huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl. De Woonbond heeft hier een modelbrief voor. Met de brief moet u bewijs meesturen over uw inkomen. Bijvoorbeeld kopieën van recente salarisstroken of uitkeringsspecificaties. Of een verklaring van de boekhouder als uw ZZP’er bent. Ook moet er een verklaring mee over de samenstelling van uw huishouden. Doel van de brief: aantonen dat u al minstens zes maanden een inkomen heeft onder de inkomensgrens die voor uw huishouden geldt.

3. Wat als ik geen huurverlaging krijg?

Komt Patrimonium niet voor 1 juni met een voorstel om de huur te verlagen, terwijl u in 2021 een laag inkomen had? Of weigert Patrimonium om op uw verzoek tot huurverlaging in te gaan? Dan kunt u naar de Huurcommissie. Die beoordeelt de situatie en doet een bindende uitspraak.

4. Geen voorstel ontvangen van Patrimonium?

U had in 2021 een laag inkomen en uw huurprijs is boven de € 575,03 , maar wij sturen u geen huurverlagingsvoorstel. En op 1 juni heeft u nog steeds niets van ons ontvangen. Dan kunt u tot 12 juli de Huurcommissie om uitspraak vragen.

5. Niet eens met voorstel Patrimonium?

Patrimonium stelt huurverlaging voor, maar u bent het hier niet mee eens. Dan kunt u binnen zes weken na de voorgestelde ingangsdatum de Huurcommissie om uitspraak vragen.

6. Patrimonium gaat niet in op uw voorstel?

U heeft sinds 2022 of 2023 een laag inkomen en vraagt Patrimonium om huurverlaging. Na drie weken nadat uw brief plus alle bewijsstukken heeft opgestuurd en nog steeds geen reactie? Of u krijgt een afwijzing. Dan heeft u negen weken de tijd om een uitspraak te vragen aan de Huurcommissie.

7. Wanneer gaat de huurverlaging in?

Op 1 juli 2023, wanneer u tot de categorie hoort die al in 2021 een laag inkomen had en uw huurprijs is boven de € 575,03. Dan moet Patrimonium uiterlijk 31 mei 2023 een voorstel tot huurverlaging doen. Verzoekt u zelf om huurverlaging omdat u pas sinds 2022 of 2023 een laag inkomen heeft? Dan geldt dat wij u binnen drie weken na uw verzoek een voorstel tot huurverlaging moeten doen, mits wij alle juiste en/of volledige gegevens van u hebben ontvangen. De ingangsdatum van die huurverlaging mag niet later zijn dan de 1e dag van de 2e maand na de dag waarop het huurverlagingsvoorstel is verstuurd.
Bijvoorbeeld:
– op 1 augustus vraagt u om huurverlaging
– uiterlijk 21 augustus moet uw verhuurder met een huurverlagingsvoorstel komen
– uiterlijk 1 oktober gaat de huurverlaging in.

8. Vanaf wanneer kan ik aanvragen?

De wet eenmalige huurverlaging is op 1 maart 2023 ingegaan. Wacht eerst de brief van Patrimonium af. Daarna kunt u aanvragen

9. Tot wanneer kan ik aanvragen?

Tot en met 30 december 2024.

10. Om hoeveel huurverlaging gaat het?

Dat hangt ervan af hoe hoog uw huur is. De huur wordt verlaagd.

11. Gaat mijn huurtoeslag ook omlaag?

Dat kan. Maar de huurverlaging is altijd hoger dan de daling van de huurtoeslag.

12. Huuraanpassing?

Als de ingangsdatum van de huurverlaging nog in 2023 valt, dan mag de huur bij de volgende jaarlijkse huuraanpassing in 2024 worden verhoogd. Valt de ingangsdatum van de huurverlaging in 2024 of zelfs in 2025, dan is dit niet toegestaan. Voor die woningen mag dat pas weer in respectievelijk 2025 of 2026.

Staat uw vraag er niet bij? Of zijn er nog onduidelijkheden n.a.v. de eenmalige huurverhoging dan helpen wij u graag. U kunt ons bereiken via 050- 52 999 99, via het klantportaal Mijn Patrimonium of per e-mail huuraanpassing@patrimonium-groningen.nl.