Wethouder Roeland van der Schaaf bezoekt nieuwbouwlocatie Beijum

Op dinsdag 13 november heeft wethouder Roeland van der Schaaf onze nieuwbouwlocatie in Beijum bezocht. De wethouder is vanaf de eerste schetsontwerpen geïnteresseerd en betrokken geweest bij dit project. De gemeente Groningen gaat in dit gebouw ruimten huren voor de medewerkers van het WIJ-team. Er komt een consultatiebureau en er gaan buurtactiviteiten plaatsvinden. Naast een WIJ-locatie en een buurthuis gaat De Zijlen 24 zorgappartementen voor haar cliënten huren in het gebouw. De 24 sociale huurappartementen in het gebouw zijn inmiddels allemaal verhuurd. Zoveel   mogelijk aan senioren uit Beijum die nu nog in een eengezinswoning wonen. Patrimonium heeft hiervoor gekozen om de doorstroming in de wijk te stimuleren zodat de vrijkomende eengezinswoningen aan gezinnen verhuurd kunnen worden.De wethouder gaf tijdens het bezoek aan erg onder de indruk te zijn van het resultaat! “Dit onderscheidende project is enorm belangrijk voor de wijk Beijum”.

Roeland van der Schaaf - Beijum
(foto van links naar rechts: Auke de Vries, Roeland van der Schaaf, Kees van den Berg, Francine Neerhof-Oving, Marcel Timmerman)

 


Vorige berichten