Sociale huurwoning

U wilt een woning bij Patrimonium huren? Dan dient u ingeschreven te staan bij WoningNet. Al onze leegkomende woningen worden aangeboden via WoningNet: www.woningnetgroningen.nl . De toewijzing van de woning gebeurt op basis van het hoogste aantal punten. U krijgt via WoningNet bericht als de woning waarop u heeft gereageerd, aan u is toegewezen.

Hoe schrijft u zich in bij WoningNet?

U schrijft zich in bij WoningNet via www.woningnetgroningen.nl. Als u ingeschreven staat, bouwt u punten op. Hoe meer punten u heeft, hoe eerder u een woning toegewezen krijgt.

Als u “te veel” verdient mogen we u geen sociale huurwoning verhuren

De overheid bepaalt via een inkomensnorm aan wie woningcorporaties wel of niet een sociale huurwoning mogen verhuren. Woningcorporaties mogen vrijkomende woningen met een netto huur tot de huurtoeslaggrens van € 752,33 (= peildatum 1 januari 2021) alleen toewijzen aan huishoudens met een (verzamel) huishoudinkomen van maximaal € 40.024 (= peildatum 1 januari 2021). Gevolg: wij als verhuurder moeten het inkomen van toekomstige huurders toetsen. Aan mensen die ‘te veel’ verdienen mogen we dus geen sociale huurwoning meer verhuren. Meer informatie over huurtoeslag vindt u op de website van de belastingdienst bij Belastingdienst Toeslagen.

Urgentie: denkt u recht te hebben op voorrang?

Denkt u dat u door een noodsituatie eerder in aanmerking moet komen voor een woning? Anders gezegd: is er sprake van urgentie?
Dan kunt u urgentie aanvragen bij de Woonurgentie Groningen. Woonurgentie Groningen werkt in opdracht van de vijf Groninger corporaties en op basis van de huisvestingsverordening van de gemeente Groningen.
Woonurgentie Groningen is te bereiken via Postbus 447, 9700 AK GRONINGEN en van maandag t/m donderdag telefonisch bereikbaar tussen 09.30 – 11.00 uur op nummer 050 305 20 90. Meer informatie vindt u op www.woonurgentiegroningen.nl. E-mailadres: info@woonurgentie.nl

Aanbieden van een woning

Komt u in aanmerking voor een woning, dan krijgt u de gelegenheid om binnen een bepaalde tijd de woning te bekijken en te reageren. U maakt een afspraak met de huidige bewoner. Als de woning al leeg staat, kunt u de sleutels bij ons ophalen. Daarna geeft u zelf via WoningNet door of u de woning accepteert of weigert.

Acceptatie van een woning

Bij acceptatie van een woning moeten wij uw gegevens nog controleren. Voordat de huurovereenkomst kan worden getekend, vragen wij u een aantal gegevens aan te leveren over uw persoonlijke situatie, de reden van verhuizen en uw financiële situatie. Wij controleren de woonduurpunten en gaan na of u uw huur altijd heeft betaald en geen overlast heeft veroorzaakt. Daarnaast doen we een inkomenstoets aan de hand van uw verzamelinkomen.

Wij vragen u daarom onderstaande gegevens aan te leveren:

  • een kopie van een geldig legitimatiebewijs (paspoort, identiteitsbewijs of rijbewijs);
  • een inkomensverklaring van de Belastingdienst.
   U kunt uw inkomensverklaring direct downloaden op belastingdienst.nl door met uw DigiD in te loggen op Mijn Belastingdienst. Kijk daarna bij Inkomstenbelasting. Lukt dit niet, vraag dan uw inkomensverklaring aan via de Belastingtelefoon: 0800-0543 (binnen 5 werkdagen ontvangt u de inkomensverklaring per post);
  • recente inkomensgegevens (loonstrook), mocht uw inkomen veranderd zijn ten opzichte van het vorig jaar;
  • Als u een woning van een andere verhuurder heeft gehuurd, dan moet u ook een ingevulde verhuurdersverklaring inleveren. Deze kunt u opvragen bij uw verhuurder;
  • Intakeformulier.
   Zijn uw gegevens passend voor de woning dan ontvangt u hierover bericht van Patrimonium en wordt u uitgenodigd voor het tekenen van de huurovereenkomst.

Bent u zelfstandige? Laat dan het formulier “prognose ondernemers-inkomen o.b.v. resultatenrekening huidig boekjaar” invullen door uw accountant of administratiekantoor. Klik hier om dit formulier te openen.

Algemene Voorwaarden

De Algemene Voorwaarden maken onderdeel uit van de huurovereenkomst. Eventuele vragen hierover kunt u bij het tekenen van de huurovereenkomst stellen.

Inschrijving WoningNet

Met een acceptatie van de woning komt uw inschrijving bij WoningNet te vervallen. Opnieuw inschrijven is mogelijk.