Nieuwbouw

60 appartementen nieuwbouw De Beukenhorst

De bouw van De Beukenhorst in Selwerd is in volle gang! In het voorjaar van 2020 wordt deze moderne woontoren opgeleverd. De Beukenhorst telt 15 verdiepingen met daarin 60 sociale huurappartementen voor senioren. Op elke verdieping worden vier appartementen met twee slaapkamers gerealiseerd. De ruime appartementen beschikken over een eigen fietsenberging in de kelder van de woontoren en zijn geschikt voor senioren met en zonder zorgvraag. Als de bouw van De Beukenhorst gereed is, start de gemeente Groningen met het aanleggen van het omliggende park. De huurprijs en servicekosten van de appartementen moeten nog worden vastgesteld. De netto huurprijs komt in ieder geval niet boven de huurtoeslaggrens te liggen. Christelijke Woningstichting Patrimonium doet de toewijzing van 40 appartementen volgens de toewijzingscriteria zoals hieronder genoemd . 

Toewijzing appartementen

Woningstichting Patrimonium wijst de 40 appartementen als volgt toe:

 1. Huurders van Patrimonium in eengezinswoningen bestaande uit één- en tweepersoons huishoudens in Selwerd krijgen voorrang (om de doorstroom te bevorderen) op basis van hoogte van de punten bij Woningnet. 70 % van de 40 woningen wordt aan deze doelgroep toegewezen;
 1. Huurders van overige woningcorporaties die een eengezinswoning in Selwerd huren bestaande uit één- en tweepersoons huishoudens krijgen voorrang (om de doorstroom te bevorderen) op basis van hoogte van de punten bij Woningnet. 10 % van de 40 woningen wordt aan deze doelgroep toegewezen;
 1. Overige huurders van Patrimonium bestaande uit één- en tweepersoons huishoudens 10 % van de 40 woningen wordt aan deze doelgroep toegewezen;
 1. Overige selectie vindt plaats op basis van opgebouwde Woningnet punten 10 % van de 40 woningen wordt aan deze doelgroep toegewezen.

ZINN wijst in samenwerking met Patrimonium de 20 appartementen toe aan kandidaten met een thuiszorgindicatie voor persoonlijke verzorging of verpleging.

Voorwaarden nieuwe huurders

Hieronder de voorwaarden waar u als nieuwe huurder van een appartement in De Beukenhorst aan moet voldoen. Deze voorwaarden gelden zowel voor de appartementen van Patrimonium als de appartementen van ZINN:

 • U heeft tot en met de oplevering van het appartement een geldige inschrijving bij Woningnet;
 • Uw huishouden bestaat uit één of twee personen;
 • U en uw eventuele medeaanvrager zijn beide 60 jaar of ouder;
 • Inwonende kinderen zijn niet toegestaan;
 • De appartementen worden passend toegewezen, dit houdt in dat uw verzamelinkomen minder dan € 38.035 per jaar (2019) moet bedragen. Dit dient u aan te tonen met een inkomensverklaring die bij belangstelling direct meegestuurd moet worden.
 • Ligt uw verzamelinkomen tussen € 38.035 en € 42.436, dan beoordeelt Patrimonium of het appartement toch aan u toegewezen kan worden op basis van de 10% vrije ruimte die zij als verhuurder heeft.
 • U heeft afgelopen 12 maanden een correcte huurbetaling, geen huurschuld, geen deurwaardersdossier en er is geen overlast geconstateerd.

Meer informatie over het nieuwbouwproject is te vinden in onderstaande brochures.

De Beukenhorst – algemeen

De Beukenhorst-appartement A en As

De Beukenhorst-appartement B en Bs

Aanmelden
De inschrijving is gesloten.

Vragen?
Voor vragen kunt u bellen met Patrimonium, tel. 050 5299999 of een e-mail sturen naar verhuur@patrimonium-groningen.nl